Pastorační rada

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření
poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Naše poslání

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu farnosti.

Složení pastorační rady

Předsedou rady je vždy farář. Ve volbách si farníci zvolí své zástupce do pastorační rady. Stejný počet členů může jmenovat farář. Dále jsou v pastorační radě ostatní kaplani a jáhni.

Naše činnost

Pastorační rada se schází pravidelně 4x ročně. Může být svolána také mimořádně, pokud je to třeba. Každý člen rady může navrhnout téma k projednání. Setkání se řídí stanovami pastorační rady, které naleznete níže.


Zápisy z pastoračních rad:


Členové pastorační rady

P. Josef Rosenberg
Děkan
předseda pastorační rady
Eva Bernardová
sekretářka pastorační rady
P. Jiří Zámečník
kaplan
P. Vojtěch Radoch
kaplan
Jaroslav Adamík
Emilie Šmídová
Libuše Calábková
Jaromír Punčochář
Daniel Dostal
Michal Punčochář
Alena Pizúrová
Marta Pastorková
sr. Katarína Florková