Římskokatolická farnost Troubky

Římskokatolická farnost Troubky
Dědina 113/41
Troubky 751 02

Duchovní správce:
P. ThLic. Radek Sedlák, PhD., farář

Kontakt:
E-mail: fatroubky@ado.cz
Web:

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Troubky
Dědina 113/41
Troubky 751 02

Duchovní působící ve farnosti:
P. ThLic. Radek Sedlák, PhD., farář