Římskokatolická farnost Domaželice

Římskokatolická farnost Domaželice
Domaželice 16
Dřevohostice 751 14

Duchovní správce:
P. Mgr. Zdeněk Mlčoch, administrátor exkurendo

Kontakt:
E-mail: fadrevohostice@ado.cz
Web: rimskokatolickafarnostdrevohostice.webnode.cz

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Dřevohostice
Kostelní 2
Dřevohostice 751 14

Duchovní působící ve farnosti:
P. Mgr. Zdeněk Mlčoch, administrátor exkurendo