Výuka náboženství

Od 12. 10. byla přerušena pravidelná výuka náboženství všech tříd. Prosíme rodiče dětí, aby výuku náboženství zodpovědně převzali, zvláště pak u dětí, které se připravují na přijetí svátostí smíření a eucharistie. Připravujeme alternativní řešení pro přípravu dětí. Vyzýváme také rodiče ke společné modlitbě s dětmi.

Nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat, o případných změnách vás budeme včas informovat.
V případě potřeby konzultací kontaktujte vyučující mailem, či telefonicky.