Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Naše poslání

Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Složení ekonomické rady

Členové ekonomické rady jsou jmenováni farářem na dobu 4 let. V současné době funguje ekonomická rada jmenovaná 23.8.2020.

Složení rady můžete najít níže.

Naše činnost

Ekonomická rada se setkává pravidelně 4x ročně. V případě potřeby zasedá při potřebě důležitých ekonomických rozhodnutí. Návrh investičních akcí i roční vyúčtování jsou k dispozici ve farním časopisu.


Členové ekonomické rady

P. Josef Rosenberg
Děkan

Jan Slivka
člen ekonomické rady
Pavel Bernard
člen ekonomické rady
Jitka Přidalová
členka ekonomické rady
Zdeněk Fojtů
člen ekonomické rady