Kontakty

Adresa farnosti:

Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov
IČ: 45180199
číslo účtu: 1057199/0300

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov

Tel: 581 217 079
E-mail: faprerov@ado.cz
Web: www.farnostprerov.cz

Úřední hodiny
Pondělí 10:00 – 12:00

Kněží:

P. Mgr. Josef Rosenberg
farář a děkan

P. ICLic. Jiří Zámečník
kaplan

P. Mgr. Vojtěch Radoch
kaplan

Pracovníci děkanátu:

Irena Mrvová
technická administrátorka děkanátu
E-mail: taprerov01@ado.cz

Zdena Kučerová
účetní děkanátu
E-mail: duprerov01@ado.cz

Bc. Lucie Kráčmarová
účetní děkanátu
E-mail: duprerov02@ado.cz