Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova

Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova
Rokytnice 130
Rokytnice 751 04

Duchovní správce:
P. ThLic. Tomáš Klíč, farář

Kontakt:
E-mail: farokytniceupr@ado.cz
Web: www.farni-musle.cz

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Rokytnice
Rokytnice 130
Rokytnice 751 04

Duchovní působící ve farnosti:
P. ThLic. Tomáš Klíč, farář