Římskokatolická farnost Prosenice

Římskokatolická farnost Prosenice
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov

Duchovní správce:
P. ThLic. Radek Sedlák, PhD., administrátor in spiritualibus

Kontakt:
E-mail: faoseknb@ado.cz
Web:

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov