Římskokatolická farnost Prosenice

Římskokatolická farnost Prosenice
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov

Duchovní správce:
P. Mgr. Josef Rosenberg
farář a děkan

Kontakt:
E-mail: faprerov@ado.cz
Web:

Číslo účtu farnosti:
189410432/0300

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov