Podpora farností

Bratři a sestry,
pokud byste nás chtěli finančně podpořit, budeme vděční.

Žehnám Vám a všem Vaším blízkým.

P. Josef

Informace k darování

Dary lze poskytnout buď v hotovosti přímo na faře nebo na účet farnosti, na ně Vám bude vystaveno potvrzení, které můžete uplatnit v daňovém přiznání jako slevu na dani.

Platba na účet

Číslo účtu pro dary – farnost Přerov: 1057199/0300
(Československá obchodní banka)

Do zprávy pro příjemce: Dar na hlavní činnost farnosti