Římskokatolická farnost Penčice

Římskokatolická farnost Penčice
U kostela 116/1
Kokory 751 05

Duchovní správce:
P. Stanislav Čevela, administrátor exkurendo

Kontakt:
E-mail: fakokory@ado.cz
Web:

Doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Kokory
Kokory 1
Kokory 751 05

Duchovní působící ve farnosti:
P. Stanislav Čevela, administrátor exkurendo