DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM

„Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb,“ ohlásil papež. Bude to „den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry
nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili
podle svého uvážení“.
Vigilie se uskuteční v 18 hodin na Svatopetrském náměstí, kde se věřící připojí k papeži a zúčastní se „hodiny modlitby v duchu pokání,
aby vyprosili mír v naší době, mír v tomto světě. Žádám všechny jednotlivé církve, aby se zapojily a uspořádaly podobné aktivity, do
nichž se zapojí Boží lid,“ uvedl papež.
„Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost.
Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností,“ uzavřel Svatý
otec.
Slova Svatého otce přicházejí v době, kdy v oblasti zmítané konfliktem stále přibývá mrtvých. Organizace spojených národů vydala v úterý večer
tiskovou zprávu, v níž uvádí, že za pouhých 10 dní bylo zabito 4 200 lidí a více než milion lidí přišlo o domov.Drazí věřící bratři a sestry v naší olomoucké arcidiecézi, prosím, všichni se připojme k této tak naléhavé prosbě papeže Františka.
Obracím se také na všechny kněze. Pozvěte své farníky ke společné modlitbě růžence, adoraci, slavení mše svaté. V tento den je možné použít
formulář „V době války nebo rozvratu“ (ČM s. 890). Tam, kde se v tento den mše svatá neslaví, ať se lidé sejdou k modlitbě růžence. K tomuto mostu
modlitby pozvěte také všechny rodiče s dětmi, nemocné a trpící ….
Já se budu v tento den modlit v katedrále:
17:00 modlitba bolestného růžence
17:30 adorace NSO
18:00 mše svatá za mír ve světě

+ Josef Nuzík
administrátor olomoucké arcidiecéze

V naší farnosti v Přerově bude modlitební program následující:

8:00 mše svatá za mír ve světě
16:00-17:30 tichá adorace NSO
17:30-18:00 vedená adorace za mír
18:00 bolestný růženec