Biřmování v Přerově

V sobotu 28.10. v 10:00 bude ve farním kostele sv. Vavřince biřmování společně pro všechny naše
farnosti. Je to možnost tvořit společenství církve kolem biskupa a zároveň tvořit modlící se farní společenství
prosící o dar Ducha svatého pro naše biřmovance.

Poslední příprava ve čtvrtek 26.10. od 18:00 na faře v Přerově.

Možnost svátosti smíření v pátek 27. 10. od 16:00 do 18:00 v kostele v Přerově (více zpovědníků).

Biřmování v sobotu 28. 10. v 10:00.