Nové zvony jsme přivítali v Přerově

Už v neděli 18. června budou v kostele sv. Vavřince v Přerově poprvé k vidění dva nové
zvony, které byly v listopadu loňského roku odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera
v Pasově. Po skončení vzpomínkových akcí na hřbitově a na Švédských šancích naváže
v 16 hodin koncert v kostele sv. Vavřince a po něm se v 18.30 bude konat mše svatá za
ty, kteří se jakkoliv podíleli na tom, že Přerov získal nové zvony.
Než se podaří dokončit úpravy věže kostela sv. Vavřince a zvonovou stolici zůstanou zvony
umístěny v kostele sv. Vavřince. „Zbývá nám ještě uhradit doplatek za velký zvon, který je
necelých 400 tisíc korun. A pak nás čeká úprava zvonové stolice, ta vyjde na dalšího půl
milionu korun. Obojí chceme stihnout do příštího roku, kdy budeme slavit pětisté výročí
kostela sv. Vavřince,“ popsal aktuální stav sbírky předseda spolku Přerovské zvony smíření
a děkan Josef Rosenberg.
Na podporu sbírky plánuje spolek v průběhu léta a podzimu další akce. „Už teď máme
domluvený na začátek srpna benefiční koncert, jehož výtěžek půjde právě na sbírku na zvony a
před Vánocemi počítáme znovu i s punčováním pro zvony, které bylo v minulém roce
úspěšné,“ doplnil místopředseda spolku Petr Měřínský.
Do sbírky je nadále možné přispívat prostřednictvím transparentního účtu 2501961810/2010.
Podrobné informace lidé najdou na https://www.prerovskezvony.com/

O nových zvonech

Jan Pavel II. – cca 1800 kg – tón e1
Zvon má na sobě odlita jména rodin dětských obětí Masakru na Švédských šancích. Jeho
patronem bude papež Jan Pavel II. „Je to symbolické až mrazivé, neboť nejmladší obětí
masakru se stal devítiměsíční chlapeček Jan Pavel,“ řekl Petr Mlčoch ze spolku Přerovské
zvony smíření. Součástí největšího zvonu je trnová koruna, která je znamením utrpení. Na
dálku koresponduje s trnovou korunou na kovaném prostříleném kříži, který stojí od roku
2018 na Švédských šancích.
František z Asissi – cca 400 kg – tón cis 2
Pojmenování František je mimo jiné vzpomínkou na římskokatolického kněze a tajného
papežského komořího Františka Přidálka, který byl dlouholetým přerovským farářem. Byl to
právě on, kdo byl donucen v březnu roku 1942 původní zvony odevzdat pro válečné účely.
Čtyř měsíce na to zemřel.

O zvony kostel sv. Vavřince přišel v historii už třikrát

Kostel sv. Vavřince přišel o své zvony už několikrát. Poprvé to bylo v roce 1642, kdy do
Přerova vtrhla švédská vojska, a zvony se roztavily při požáru chrámu. Nástroje se poté na
věž vracely postupně, první největší zvon v roce 1657 a další dva pak v letech 1700 a 1869.
Kromě nich měl kostel ještě malý zvon – umíráček.

9. září 1916 byly zvony odebrány k válečným účelům. Tentokrát zůstala zvonice prázdná
kratší dobu. Už v listopadu roku 1923 vyhlásila farnost sbírku na nové zvony a v krátkém čase
se podařil vybrat potřebný obnos, takže 21. září 1924 mohlo být požehnáno sedm nových
zvonů – pět pro kostel sv. Vavřince a dva pro kostel sv. Michala, který o své nástroje přišel
také během války.
Nové zvony na věži nevydržely ani dvacet let. 24. a 25. března 1942 byly sundány a opět
odvezeny k válečným účelům. Kostelu zůstal pouze malý zvon – sv. Vavřinec na malé
věžičce nad lodí, který je na svém místě dodnes.
V roce 1956 se do Přerova podařilo získat zvon ze zrušeného kostela sv. Anny ve Staré Vodě
na Libavé. Zvon váží 833 kg a pochází z roku 1485, kdy jej ulil mistr Václav z Olomouce pro
tamní kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí. Po likvidaci kostela byl zvon přesunut právě do
Staré Vody a následně do Přerova.