NOC KOSTELŮ

Kostel sv. Vavřince

Kostel je otevřený od 19:30 do 22:00.

Program:

19:30 do 21:30 Prohlídka:

  • sakristie a bohoslužebných předmětů
  • kostelního kůru a varhan
  • kostelní věže a zvonu
  • zkuste pátrací kvíz
  • krátké vstupy s výkladem ā 30minut – podstavníky, kněžské ornáty, malíř Janö Köhler
  • Charita Přerov představí své služby a aktivity

21:30-22:00 Varhanní půlhodinka – na varhany hraje Martin Mrtvý

22:00 Modlitba za město a závěrečné požehnání

Zveme vás do farní prodejny knih a dárkových předmětů.

Kávu a čaj vám nabídneme na faře.

Kostel sv. Michaela Archanděla na Šířavě

Kostel je otevřený od 19:00 do 21:00.

Program:

19:00 – 21:00 Možnost soukromé prohlídky, příležitost ke ztišení, zamyšlení a modlitbě

Kostel sv. Maří Magdalény

Kostel je otevřený od 18:30 do 22:00.

Program

18:30 – 18:40 Když se rozezní varhany…

18:30 – 20:00 Volná prohlídka kostela

                       (presbytář, loď, sakristie, kůr, věž)

20:00 – 20:15 Malé varhanní intermezzo

20:15 – 20:45 Příběh sv. Terezie z Lisieux

                       (dramatizace k 150. výročí narození)

20:55 – 21:15 Pražské Jezulátko a jeho šatník

                       (historie a proměny našeho

                        Pražského“ Jezulátka)

21:15 – 22:00 Zpěvy z Taizé

Kaple sv. Jiří

Kostel je otevřený od 18:00 do 23:00.

Program:
18:00 – 23:00 Možnost soukromé prohlídky

a ztišení

19:00 Houslové vystoupení Kláry Netočné

k poctě sv. Terezie z Lisieux

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

Chrám je otevřený od 19.00 do 22.00.

Program:

19:00 – 22:00 Možnost komentované prohlídky chrámu a výstavy, reprodukovaná hudba

Kostel Českobratrské církve evangelické v Přerově

Kostel je otevřený od 18.00.

Program:

18.00 Impuls

18.10 Melodie kytarových strun (mladí umělci ze

          ZUŠ)

18.30 Jan Blahoslav slaví 500 (Helena Kovářová z

          Muzea Komenského)

19.15 Vystoupení mladých umělců – kytara, klavír,

          saxofon

20.00 Komentovaná prohlídka kostela

20.45 Závěrečná meditace s myšlenkami Jana

          Blahoslava

Současně s programem bude v kostele i vedlejších prostorách:

  • výtvarná dílna pro děti
  • komentovaná prohlídka kostela
  • výstava olomouckého fotografa a výtvarníka pana Martina Planka
  • hledání Jana Blahoslava ve věži kostela

Sbor Jana Blahoslava Přerov

Kostel je otevřený od 18.00 do 22.00.

Program:

18:00 otevření kostela

19:00 koncert ADD Gospel

20:00 volná prohlídka kostela

21:00 čtení z Bible, čtení ze spisu Jana Blahoslava

22:00 závěrečná modlitba