Biřmování

Sobota 28. října 2023 byla nejen významným dnem pro náš národ, ale také pro osmnáct mladých lidí, kteří ve farním kostele sv. Vavřince přijali svátost biřmování.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i slavnostním průběhu této důležité událíosti podíleli.

Fotoohlédnutí na: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d3310df4-f7fb-4082-bccc-95dff6eab256