Materiální sbírka začíná – Charita Přerov odveze pomoc na Ukrajinu

Tisíce lidí prchající z válkou zmítané Ukrajiny. Matky s dětmi čekající u hranic desítky hodin. Bez základních hygienických potřeb, potravin, zdravotního materiálu, vody. Prohlubující se humanitární krize.Na stále se zhoršující situaci se rozhodla reagovat i Charita Přerov. Otevírá sběrné místo a vyzývá obyvatele města, aby se zapojili do materiální sbírky. Ta je prioritně určena pro uprchlíky, kteří s dětmi čekají u hraničních přechodů. „Tito lidé na hranice dorazí často bez základního vybavení, bez potravin, vody, bez dětské výživy. Jdou jen na lehko se základním vybavením, pár kousky oblečení“, uvádí ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová. Přerovská Charita proto zřizuje ve svém přerovském sídle na adrese Šířava 27 (budova bývalého Telecomu) sběrné místo. Lidé mohou od dnešního poledne až do středy 3. března nosit materiální pomoc, zejména v podobě dětských plen, dětské výživy, dámských vložek, vlhčených ubrousků, spacáků, dek, karimatek, ale také trvanlivých potravin do ruky (tyčinky, kapsičky s přesnídávkou, piškoty…). „Cílem je okamžitá pomoc lidem, kteří v zoufalých podmínkách čekají u hraničních přechodů“, doplňuje děkan Josef Rosenberg z Římskokatolické farnosti Přerov, která se také do sbírky zapojila. Na sběrném místě budou všechny darované věci zabaleny do krabic a převezeny do Bohumína, odkud je každý podvečer vypravován vlak Českých drah. Jeho cesta končí ve městě Chop těsně za slovensko-ukrajinskou hranicí, kde materiál přebírají místní humanitární organizace a v pohraničí rozdávají prchajícím Ukrajincům. O převoz věcí z Přerova do Bohumína se postará Aleš Procházka a jeho firma Šelasport, který nabídl svou pomoc.
V sídle přerovské Charity jsou připraveni sociální pracovníci i dobrovolníci, kteří budou přebírání materiálu organizovat. Pizúrová dále doplňuje: „Veškerý materiál je potřeba vhodně zabalit. Prosíme tedy dárce, aby kromě výše jmenovaných věcí nosili i prázdné krabice, například krabice od banánů.“