Biřmování v Přerově 5. června 2021

5. června 2021 proběhlo ve farním kostele biřmování farníků z farnosti Přerov a dalších farností našeho děkanátu. Svátost biřmovancům udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Bosco Graubner. Přinášíme několik fotografií.

Fotografie ke stažení ve na tomto odkazu.