Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Velikonoční dekorace

V pondělí 27. 3. 2017 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, kde si v rámci rukodělných činností budete moci vyrobit velikonoční věneček jako dekoraci na dveře. Těšíme se na Vás. 

Památky Prostějova a okolí

V pondělí 27. 3. 2017 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na prezentaci studentky Kristýny Žákovské na téma: Památky Prostějova a okolí. Těšíme se na Vás.

Úvodník - březen 2017

Milí čtenáři,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově

Stopy evangelíků v Přerově sahají až do doby Jednoty bratrské, která zde měla významný sbor a školu, kde působili Jan Blahoslav, J.A.Komenský, Matěj Červenka a další bratrští kazatelé a pedagogové. Tato duchovní linka byla sice vlivem nepříznivých historických událostí přervána, nikoli ale zapomenuta a evangelíci, po Tolerančním patentu 1781 legálně působící v Čechách i na Moravě, navázali na duchovní kořeny Jednoty bratrské.

Světec měsíce

Svatý Servác

Pocházel pravděpodobně z Arménie. Zprvu žil světským životem a knězem se stal až později. V roce 335 se seznámil s Atanášem v Trevíru, který tam byl ve vyhnanství, a stali se přáteli. Kolem roku 340 byl Servác jmenován biskupem v Tongernu v Belgii. Účastnil se četných synod, např. v Sardice (Sofii), v Thrácii po boku Atanáše (r. 343-344); v Rimini (r. 359). Na těchto synodách horlivě obhajoval katolickou víru proti Ariánům. Také byl řazen mezi nejtvrdší odpůrce arianismu.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Evangelia

Žehnání kaple na Domě svatého Josefa v Kojetíně

Neděle 13. 11. 2016 byla pro Dům sv. Josefa – charitní centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením opravdu slavnostním dnem. Byla zde požehnána kaple a zasvěcená Pražskému Jezulátku – Božímu Dítěti. Završilo se tak asi dvouleté úsilí pracovníků, kdy se nevzhledné skladiště proměnilo na kouzelný prostor lákající ke ztišení, rozjímání a odpočinku pro duši. Tento duchovní rozměr je již dlouhou dobu součástí široké nabídky aktivit, které jsou k dispozici uživatelům v Domě sv. Josefa a patří mezi široké pojetí sociální práce.

Pozdrav z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi

Zdravíme čtenáře děkanátního časopisu z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi. Od naší poslední zprávy, kterou jsme Vám sdělili prostřednictvím Slova pro každého, se u nás udály podstatné změny. Tou nejdůležitější je navýšení kapacity našeho dětského domova. Původní záměr počítal s tím, že se budeme starat o maximálně 10 dětí, a to v jediném objektu. Umožňovala nám to výjimka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Změnou legislativy však později došlo ke zrušení výjimek z kapacity a nutnosti uvést počet lůžek v dětských domovech do souladu se zákony.

Stránka pro mládež

Arcidiecézní fórum mládeže 2017

Letošní již páté Arcidiecézní fórum mládeže se konalo od 10. do 12. února 2017 na krásném poutním místě Velehrad, kde měli účastníci možnost bydlet v prostorách Stojanova gymnázia. Při této události, která se koná přibližně jednou za tři roky, se sjede mládež z celého děkanátu, aby navzájem debatovala na předem určené téma a mohla vyjádřit svůj názor. Názory mladých si pravidelně nenechává ujít dokonce ani náš arcibiskup Jan.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku