Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta

Všechny informace najdete dále v textu článku.

Kavárna pro seniory: Pamětihodnosti Kyjeva

Ve středu 7. února 2018 Vás v rámci Kavárny pro seniory zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku Ing. Milana Pospíšilíka na téma Pamětihodnosti Kyjeva. Těšíme se na Vás. 

Rukodělná činnost: výroba svíček

V pondělí 29. 1. 2018 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17, kde si v rámci rukodělné činnosti tentokrát vyzkoušíme výrobu svíček. Těsíme se na Vás. 

Jak se dělá film o zvěři a přírodě: Sovy – Zdeněk Kouřil

V pondělí 22. 1. 2018 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na setkání s panem Zdeňkem Kouřilem, který se řadu let věnuje natáčení přírody. Tentokrát si pro nás připravil povídání a ukázky filmu o sovách. Těšíme se na Vás. 

Vánoční pohled pro misie

V neděli 10. prosince se v kostele sv. Vavřince uskutečnila akce vánoční pohled pro misie. Děti z misijního klubka uspořádaly jarmark, na kterém nabídly vlastnoručně nakreslené pohledy, perníčky a jiné výrobky, včetně misijních kalendářů. Celkem se vybralo 9 315 korun, které jsme pomocí Papežského misijního díla dětí poslali na pomoc dětem v Africe. Všem dárcům, kteří podpořili činnost misionářů i snahu našich dětí, mockrát děkujeme.

Za misijní klubko                           Věra Navrátilová

Úvodník - leden 2018

Milí věřící přerovského děkanátu, zdravím vás v novém roce 2018. Pokaždé s příchodem nového roku věnuji lidem novoročenku s nějakým citátem, poselstvím pro daný rok. Letos jsem zvolil slova sv. Silvána z Athosu: „Modli se k Bohu, aby bylo méně utrpení.“ Každé vykonané dobro ovlivňuje svět. Modlitbu považuji za největší dobro. Modlitbou vyprošuji spásu druhým lidem. Spása je největší dobro člověka, a proto modlitba je největší dobro, které mohu druhému dát. Lidé v dobro modlitby nevěří, proto modlitbu snadno opouštějí nebo zanedbávají.

Odpověď arcibiskupa na práci farních rad v roce 2017

Drazí bratři a sestry,

upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do práce farních rad i do společných setkání v děkanátech, a nakonec i děkanům, kteří představili výsledky a společně s biskupy hledali správné odpovědi i návrhy dalších kroků.

Světec měsíce

Svatý Márius a Marta a jejich synové

mučedníci

Rosteme ve víře

CÍRKEVNÍ DĚJINY

III. Středověk – 1. část

Iroskotské misie

Zasvěcení Panně Marii v Křenovicích

Milí věřící přerovského děkanátu, rád bych vás pozval do Křenovic u Kojetína, kde v neděli 11. února 2018 bude při mši svaté požehnána korunka pro sochu Panny Marie Fatimské. Mši svatou v 10.30 by měl celebrovat někdo z biskupů (účast přislíbil Mons. Josef Nuzík), který také požehná korunku pro sochu Panny Marie Fatimské. V 15.00 pak v kostele sv. Jana Nepomuckého začne pobožnost, při které proběhne zasvěcení farnosti, ale také zasvěcení všech zúčastněných neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku