S Felixem za Ježíškem

Milé děti, drazí mladí přátelé, vážení rodiče,
společně s Felixem jsme doputovali až do Betléma. Srdečně vám všem děkujeme za to, že jste se na tuto cestu vydali s námi a doufme, že jste tuto cestu prožili v radosti a očekávání. Těšit se je totiž nádherné!

Přejeme vám požehnanou dobu Vánoční.

Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den