Informace k mimořádným opatřením patným od 5. října 2020

Milí farníci,

na základě upřesňujícího pokynu o. arcibiskupa Jana k usnesení vlády č. 958 upravíme od pondělí 5. října fungování bohoslužeb v našich farnostech takto:

• počet účastníků bohoslužby je omezen na 100 lidí – do tohoto se nepočítají: kněží, jáhni, ministranti, lektoři, kantoři a varhaník.

Výuka náboženství bude probíhat podle stanoveného rozvrhu, protože „jde řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou.“
Ostatní farní aktivity, které pravidelně probíhají a překračují počet 10 účastníků uvnitř nebo 20 účastníků venku se ruší do doby, než situace opět dovolí jejich konání.

Věřím, že se nám podaří to společně zvládnout a, jak píše o. arcibiskup Jan, vezmeme tuto situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede život podle evangelia.

V modlitbě zdraví a žehná
P. Josef Rosenberg