Výuka náboženství

Výuka náboženství ve farnosti probíhá v pastoračním domě Sonus v pastoračním roce 2019/2020:

 1. třída
 2. třída
 3. třída
 4. třída
 5. třída
 6. třída
 7. třída
 8. a 9. třída
  Střední školy
 • úterý 15:00
 • pondělí 15:00
 • čtvrtek 15:30
 • úterý 15:00
 • úterý 16:00
 • čtvrtek 15:00
 • čtvrtek 16:00
 • pondělí 16:00
 • středa 16:00
 • Mgr. Eva Tkadlecová
 • Mgr. Michaela Smolová
 • Mgr. Věra Navrátilová
 • Mgr. Helena Navrátilová
 • Mgr. Eva Tkadlecová
 • Mgr. Václav Škvařil, jáhen
 • Mgr. Václav Škvařil, jáhen
 • P. ICLic. Jiří Zámečník, kaplan
 • P. Mgr. Josef Rosenberg, děkan