Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle  18.6.2017

 

11. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče Šomorovy, Horákovy a živou a + rodinu

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá za slavnosti Těla a Krve Páně – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Antonína Drlíka, manželku a děti

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Na poděkování za 75 let života a za celou živou a + rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu

                    do dalších let a za DO

Pondělí  19.6.2017

 

Pondělí 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

 Úterý   20.6.2017

Úterý 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za členy modlitebního alarmu a za živé a + klienty domácí

                    hospicové péče

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa  21.6.2017

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholnice

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Marii Küchlerovou

Každou středu v 9:00 na Sonusu je Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

17:00

Přerov

Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství

- Za + Josefa, Karla a rodiče z obou stran

 

Fara

Po mši svaté bude táborák pro děti na farní zahradě

Čtvrtek  22.6.2017

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“ a „C“

17:30

Sonus

Katecheze a příprava na biřmování pro dospělé

18:00

Předmostí

Mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

19:00

Sonus

Zkouška scholy dospělých

 Pátek   23.6.2017

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

8:00

Přerov

Mše svatá

 Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

15:30

Přerov

Křty dětí

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Anežku Holíkovou, která dříve pomáhala na faře

 Sobota  24.6.2017

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

9:30

Olomouc

Kněžské svěcení Jana Berky v olomoucké katedrále: Odjezd autobusů v 8:30

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + bratra, rodiče a DO a za živou a + rodinu

Neděle  25.6.2017

 

12. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za Annu Lenhartovou a celou rodinu

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za farníky

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + manžela, živou a + rodinu a DO

10:30

Čekyně

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžele Vitáskovy a za Filoménu Vavrouchovou

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla v Předmostí – Pondělí 26.6. Předmostí 18:00.

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 27.6. Sonus 16:00.

Úklid kostela, skupina „A“ – Středa 28.6. Přerov 8:45.

Modlitby za Charitu – Středa 28.6. Fara 15:30.

Čtení z Bible společenství Lorenco – Středa 28.6. Přerov 19:30.

Slavnost sv. Petra a Pavla – Čtvrtek 29.6. Mše svaté v Přerově: 8:00 a 18:30.

Schůzka organizátorů primice – Čtvrtek 29.6. Sonus 19:30.

Schůzka katechetů děkanátu – Čtvrtek 29.6. Fara 19:30.

Modlitby matek – Čtvrtek 29.6. Fara 19:30.

Primiční mše svatá – Sobota 1.7. Přerov 15:00.

V sobotu 1. července nebude mše svatá ani ráno, ani večer, ani nebude mariánské večeřadlo.

Program primice: 14:00 Přímý přenos rodičovského požehnání z Dluhonic do kostela sv. Vavřince.

                                14:30 Společná modlitba růžence

                                15:00 Primiční mše svatá

                                17:00 Pohoštění

                                od 18:00 Novokněžské požehnání

Hodová mše svatá v Lověšicích – Neděle 2.7. Lověšice 10:30.

Hodová mše svatá v Želatovicích – Neděle 2.7. Želatovice 10:30.

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 18. 6. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Setkání seniorů je v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství bude ve středu v 17:00 v kostele sv. Vavřince. Po mši svaté bude následovat táborák pro děti na farní zahradě.

·       Čtvrteční úklid kostela v 15:00 budou mít tentokrát před primicí obě skupiny B i C společně.

·       Kněžské svěcení našeho rodáka Jana Berky bude v sobotu v 9:30 v olomoucké katedrále. Do společného autobusu se přihlásilo farníků asi na jeden a půl autobusu. Proto jsme se rozhodli objednat autobusy dva a tak je ještě asi 20 míst volných. Můžete se tedy ještě přihlásit ve farní prodejně, dokud nebude zaplněný také druhý autobus. Odjezd je v 8:30 od Šířavy, z Velké Dlážky a z Předmostí.

·       Primiční mše svatá bude v sobotu za čtrnáct dnů 1. července v 15:00 v kostele sv. Vavřince. Celý program primice najdete v časopise. Všichni jsou zváni.

·       Děkujeme všem farníkům, kteří jsou zapojeni do různých služeb v naší farnosti, včetně lektorů, zpěváků, ministrantů a scholy a včetně těch, kdo nám pomáhají při brigádách a podobně. Jako poděkování jsme minulou neděli rozdávali lázeňské oplatky v krabičce s fotografiemi našich kostelů. Kdo ještě dárek nedostal, ať si ho vyzvedne ve farní prodejně. Děkujeme.

 

 Přerov: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou mše svaté ráno v 8:00 a večer v 18:30.

·       Sobotní slavnost Narození sv. Jana Křtitele budeme slavit při večerní mši svaté v 18:30.

·       Po deváté: Teď po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje.

 

 Předmostí: 

·       Dnes je sbírka na primici.

·       Narození sv. Jana Křtitele budeme slavit při mši svaté v pondělí večer.

·       Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit v předvečer při mši svaté ve čtvrtek v 18:00.

·       Hodová mše svatá v kapli v Čekyni bude příští neděli v 10:30.