Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

 

Neděle 19. 1. 2020

 

2. neděle v mezidobí

 

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

 

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

 

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Spáčilovu a za DO

 

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + Ladislava Malanta a živou a + rodinu

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Olgu a Josefa, za živou a + rodinu a za DO

 

 

Pondělí 20. 1. 2020

 

Pondělí 2. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu

Každé pondělí je v 9:00 na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

20:00

Fara

Modlitby u sester

 

Úterý 21. 1. 2020

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče, sestru a bratra, živou rodinu a za DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

 

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 22. 1. 2020

Středa 2. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Želku Džugovou

 

 

18:00

Sonus

Přednášky pro snoubence – Děkanátní centrum pro rodinu

 

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syna a jeho rodinu

 

 

Čtvrtek 23. 1. 2020

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – S prosbou za uzdravení

 

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

 

 

18:00

Fara

Kurzy Alfa

 

 

18:00

Předmostí

Tichá adorace 18:00 - 19:00

 

 

19:30

Fara

Modlitby matek

 

 

 Pátek 24. 1. 2020

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:20

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela a rodiče z obou stran a za živou a + rodinu Trefilkovu

 Sobota 25. 1. 2020

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Potučkovu a Štěpánkovu, rodiče, živou rodinu a za DO

 

Neděle 26. 1. 2020

 

3. neděle v mezidobí

 

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + manžela Emila Tomáška a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

 

9:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce a za DO

 

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Úklid kostela, skupina „B“ – Čtvrtek 30. 1. Přerov 15:00.

Ministrantská schůzka – Sobota 1. 2. v 9:30 v Přerově.

Mše svatá v Dluhonicích – Čtvrtek 6. 2. v 17:30 v kapli v Dluhonicích.

Mše svatá v Čekyni – Čtvrtek 13. 2. v 17:30 v kapli v Čekyni.

Mše svatá v Podolí – Sobota 15. 2. v 17:30 v kapli v Podolí.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 19. 1. 2020

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·         V pondělí ve 20:00 budou modlitby v kapli u sester na faře v Přerově.

·         Ve středu od 18:00 na Sonusu začíná první ze série přednášek o manželství, které pořádá Centrum pro rodinu Přerov. Návštěva těchto přednášek se počítá jako příprava, která se vyžaduje před manželstvím.

·         Ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 bude tichá adorace v kostele sv. Marie Magdaleny v Předmostí.

·         Ve čtvrtek v 18:00 pokračují na faře Kurzy alfa.

·         Ve čtvrtek v 19:30 budou na faře Modlitby matek.

·         Arcidiecézní centrum života mládeže v Rajnochovicích zve všechny školáky od 8 do 14 let do táborového střediska Archa na tradiční jarní tábor „Sněženky“. Jarní prázdniny v okrese Přerov budou od 24. do 28. února. V tomto termínu bývá přihlášeno málo účastníků. Více informací je na plakátech. Přihlašovat se je možné přes internet. Členové spolku Sarkander mají slevu.

·         Připomínáme, že od února začíná příprava na biřmování. Přihlášky se vydávají i odevzdávají ve farní prodejně.

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.

·          

 

 

 Předmostí: