Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 17. 2. 2019

 

6. neděle v mezidobí

 

 

Přerov a Předmostí - Měsíční sbírka

 

7:30

Šířava

Mše svatá  -  Na poděkování za 55 let manželství a další ochranu a pomoc Boží

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá  -  Za farníky

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za Josefa a Olgu a za živou a + rodinu a DO

16:00

Sonus

Beseda o Iráku

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodinu Bartovu a za DO

 

 

 

 

Pondělí 18. 2. 2019

 

pondělí 6. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodiče Jarmilu a Josefa Poláškovy

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

 

 

Úterý 19. 2. 2019

úterý 6. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodiče Plachých

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Společenství křesťanských žen

17:00

Sonus

Kappadokie a její církevní otcové - přednáška ČKA

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

 

 

 

 Středa 20. 2. 2019

středa 6. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá 

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za Boží pomoc a přímluvu P. Marie při životním rozhodnutí

 

 

 

Čtvrtek 21. 2. 2019

čtvrtek 6. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá 

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

 

 

 

 Pátek 22. 2. 2019

svátek Stolce svatého Petra, apoštola

8:00

Přerov

Mše svatá  -  Na poděkování za 50 let společného života

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodiče a živou a + rodinu a DO

 

 

 

 Sobota 23. 2. 2019

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

13:00

Přerov

Svatební obřad

 

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodinu Florovu, Nucovu, syna, živou rodinu a DO

 

 

 

 

 

Neděle 24. 2. 2019

 

7. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá  -  Za + rodiče, sestru a dva švagry

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá  -  Na úmysl dárce

10:30

Přerov

Mše pro rodiny  -  Za živou a + rodinu Sousedíkovu a Falcovu a DO

15:00

Sonus

Dětský karneval

15:00

Fara

Schůzka animátorů děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za farníky

 

 

 

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „B“ -  Čtvrtek 28. 2. Přerov 15:00.

Modlitby za Charitu - Středa 27. 2. Kaple na faře v 15:30.

Dětská mše svatá - Středa 27. 2. Kostel sv. Vavřince v 18:30.

Mše svatá v kapli v Čekyni - Čtvrtek 28. 2. Čekyně v 17:30.

Tichá eucharistická adorace v kostele v Předmostí - Čtvrtek 28. 2. Předmostí kostel v 18:00.

Mše svatá první soboty - Sobota 2. 3. Kostel sv. Vavřince v 8:00;

Pastorační kurz - Sobota 2. 3. Sonus v 8:30.

Mariánské večeřadlo Předmostí - Sobota 2. 3. Kostel Předmostí v 16:30.

Masopustní veselice - Neděle 3. 3. Sonus v 16:00.

Mše svaté Popeleční středy: Přerov 8:00 a 18:30; Předmostí 18:00.

Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání - Čtvrtek 7. 3. Sonus v 19:00.

Mše svatá s otcem arcibiskupem a žehnání kláštera na faře v Přerově - Pátek 8. 3. Kostel Přerov v 17:00.

Modlitby mládeže děkanátu - Pátek 8. 3. Kostel Přerov v 19:30.

Zápis mší svatých na další čtvrtletí - Sobota 9. 3. Fara Přerov v 8:30.  Ministrantská schůzka - Sobota 9. 3. Fara v 9:30.

Setkání františkánů - Sobota 9. 3. Fara v 9:00.   Mše svatá v kapli v Újezdci – Sobota 9. 3. Kaple Újezdec v 17:30.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

Ohlášky v neděli 17. 2. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes byla sbírka na opravy, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·         Beseda o Iráku bude v neděle na Sonusu v 16:00.

·         Setkání seniorů bude v pondělí na faře v 16:00.

·         Křesťanská Akademie zve na přednášku            Kappadokie a její církevní otcové v úterý v 17:00 na Sonusu.

·         Farní oběd bude 17. 3. cena je 100,- Kč pro dospělého a 50,- Kč pro děti, prosím zapisujte se v sakristii, nebo ve farní prodejně.

·         Dětský karneval bude příští neděli na Sonusu v 15:00. Blíží se čas MASOPUSTU a tak srdečně zveme každého, kdo bude ochotný se zapojit do přípravy programu. Je třeba obléct některé masky! Při masopustním večeru probíhá prodej koblihů a výtěžek posíláme na pomoc misiím. Setkání v neděli 24. Února v 17,30 hodin na Sonusu. Těšíme se na vaši spolupráci! SPOLEČENSTVÍ LORENCO

·         Ministrantská schůzka v sobotu 23. 2. nebude. Jsou jarní prázdniny.

·         Oznamuje, že ve dnech 12. - 13. 4. proběhne v naší farnosti Arcidiecézní setkání mládeže. Žádáme ty mladé, kteří by se chtěli zapojit do pořadatelské služby, kterou má naše farnost na starosti, ať se přihlásí u otce kaplana Zdeňka, nebo u bohoslovce Vaška Slivky, nejpozději do konce února. Tématem setkání je: „JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ, AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA“ (LK 1,38). Ostatní prosíme o modlitbu za toto setkání.

·         Farní pouť přerovské farnosti do Čenstochové, Lichně a Varšavy bude 25. 4. - 28. 4. (čtvrtek - neděle). Přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele sv. Vavřince a ve farní prodejně na faře. Celková cena 2.800Kč na osobu. Bližší informace jsou na plakátcích, nebo u otce kaplana Mariusze. Přihlášku a peněžní zálohu je nutno odevzdat do 24. 3. (nebo po osobní domluvě).

 

 

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 

 Předmostí:  m

 

FFFFFF

 

¨¨