Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 22. 4. 2018

 

                                                4. neděle velikonoční

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Anežku Bohunickou, sestru a živou a + rodinu

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za farníky

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + manžela, za živou a + rodinu Rýparovu, za nemocnou

                             snachu a za DO

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + tatínka a živou a + rodinu Pálovu, Čutorovu a Dočkalovu

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí 23. 4. 2018

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Milenu Švestkovou

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

Předmostí

Náboženství pro dospělé dnes není

Úterý 24. 4. 2018

Úterý po 4. neděli velikonoční – Sv. Jiří, mučedník

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Svečperovu a DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

17:00

Sv. Jiří

Hodová mše svatá a otevření kaple sv. Jiří – Za dobrodince kaple

18:00

Sv. Jiří

Prohlídka kaple sv. Jiří s výkladem paní Zdeňky Mollinové

 

Sonus

Společná modlitba růžence dnes není

 Středa 25. 4. 2018

Svátek sv. Marka, evangelisty

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“

15:30

Fara

Modlitby za Charitu

17:00

Sonus

Spolčo dětí

18:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:30

Přerov

Mše svatá pro školní děti s přípravou na první svaté přijímání

– Za vnoučata, jejich rodiče a prarodiče

Čtvrtek 26. 4. 2018

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

 

9:00

Fara

Redakční rada časopisu

16:00

Fara

Setkání františkánského společenství

16:30

Pavlovice

Beseda Centra pro rodinu: Bylinky

17:00

Sonus

Přednáška Křesťanské akademie: Pronásledování křesťanů

17:30

Sonus

Příprava dospělých na biřmování

18:00

Předmostí

Tichá eucharistická adorace

19:00

Sonus

Zkouška scholy dospělých

 Pátek 27. 4. 2018

Pátek po 4. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Doubravku a Jaroslava Petrášovy a za dar zdraví a Boží

                    požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

19:30

Přerov

Večer chval

 Sobota 28. 4. 2018

Sobota po 4. neděli velikonoční

10:00

Přerov

Křty dětí

 

15:00

Olomouc

Děkanátní modlitby v katedrále za rodiny a nová kněžská a řehoní povolání

Odjezd společného autobusu: 14:00 Šířava – Velká Dlážka – Předmostí

 

Přerov

Dnes není večerní mše svatá

Neděle 29. 4. 2018

 

                                                5. neděle velikonoční

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Ludmilu a Jana Kubíčkovy a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Jiřího Fibicha a celou živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za farníky

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Navrátilovu a DO

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Státní svátek: Mše svatá v 9:00 – Úterý 1. 5. Přerov 9:00.

První májová pobožnost – Úterý 1. 5. Šířava 18:00.

Pastorační rada farnosti Přerov – Středa 2. 5. Fara 19:15.

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 3. 5. Přerov 8:45.

Katecheze pro dospělé – Čtvrtek 3. 5. Sonus 17:30.

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání – Čtvrtek 3. 5. Sonus 19:00.

Modlitby matek – Čtvrtek 3. 5. Fara 19:30.

Posezení na farní zahradě – Neděle 6. 5. Fara 15:00.

Duchovní obnova na Velehradě – Pátek až neděle 11. – 13. 5. Stojanov.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 22. 4. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Hodová mše svatá a otevření kaple sv. Jiří bude v úterý v 17:00. Po mši svaté v 18:00 bude prohlídka kaple s výkladem paní Zdeňky Mollinové.

·       Modlitby za Charitu budou ve středu v 15:30 na faře.

·       Mše svatá pro školní děti bude ve středu večer.

·       Přednáška Křesťanské akademie o pronásledování křesťanů bude ve čtvrtek v 17:00 na Sonusu.

·       Druhý večer chval bude v pátek v 19:30 v kostele sv. Vavřince.

·       Děkanátní modlitby za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání budou v sobotu v olomoucké katedrále. V 15:00 bude modlitba růžence, 16:00 adorace a 17:00 mše svatá. Během prvních dvou hodin je pro děti samostatný program. Více informací je v časopise a na plakátcích. Společný autobus z Přerova pojede v 14:00 od Šířavy a zastaví na Velké Dlážce a v Předmostí. Přihlásit se můžete ještě dnes v zákristii a případně během týdne ve farní prodejně.

 

 Přerov: 

·       Minulý týden se ve sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Blízkého východu vybralo 37.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka na kostel sv. Michala na Šířavě. Letos tam chceme pořídit nové osvětlení a nové okapy a dešťové svody, výhledově uvažujeme o opravě střechy.

·       Hledáme ochotného farníka, který by si vzal jednou týdně odpoledne během vyučování náboženství službu vrátného na Sonusu. Přihlásit se můžete u děkana nebo u pana Cigánka. Děkujeme.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 Předmostí: 

·       Minulý týden se ve sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Blízkého východu vybralo 8.600,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       V pondělí původně plánované náboženství pro dospělé nebude.

·       Tichá eucharistická adorace bude v Předmostí ve čtvrtek v 18:00.