Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 16. 12. 2018

 

                                                3. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Josefa Bredu, rodiče, bratry, švagry, živou rodinu a DO

 

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá  

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Jana Chmelaře

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za prarodiče Bílkovy, jejich děti a za živou rodinu

15:00

Přerov

Good Work - koncert

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

 

 

Pondělí 17. 12. 2018

 

pondělí po 3. neděli adventní

6:00

Předmostí

Mše svatá

 

7:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 7:30 – 8:30

 

8:00

Přerov

Mše svatá

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

17:00

Předmostí

Příležitost ke svaté zpovědi 17:00 – 18:00

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

Úterý 18. 12. 2018

úterý po 3. neděli adventní

7:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 7:30 – 8:30

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, rodiče z obou stran a DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Přerov

Koncert

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 19. 12. 2018

středa po 3. neděli adventní

6:45

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

7:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 7:30 – 8:30

17:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 17:30 – 18:30

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie při životním rozhodnutí

Čtvrtek 20. 12. 2018

čtvrtek po 3. neděli adventní

7:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 7:30 – 8:30

 

8:00

Přerov

Mše svatá

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „C“

 

18:00

Předmostí 

Tichá eucharistická adorace 18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

 Pátek 21. 12. 2018

pátek po 3. neděli adventní

7:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 7:30 – 8:30

 

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Kráčmarovu, Krejčí a dar zdraví

 Sobota 22. 12. 2018

sobota po 3. neděli adventní

6:45

Přerov

Mše svatá

 

17:30

Újezdec

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Václava Jurdu, rodiče, živou rodinu a DO

 

 

Neděle 23. 12. 2018

 

                        4. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče, za + Annu Gazdovou a živou rodinu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za farníky

16:00

Přerov

Živý Betlém

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Lukáše Rolníka, živou a + rodinu

 

 

  Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „A“ – čtvrtek 27.12. Přerov 8:45.

Přerov - Mše sv. 24. 12. - v 15:00 (pro děti), 21:00;  25. 12. - 7:30, 9:00, 10:30 a v 18:30; 26. 12. - 7:30, 9:00, 10:30.

Předmostí - Mše sv. 24. 12. v 21:00; 25. 12. v 8:45 a 26. 12. v 8:45.

Setkání u betléma - Úterý 25. 12. Přerov 16:00.

Přerov - Koncert sboru Vokál 26. 12. v 16:00.

Vstup k betlému: Kostel sv. Vavřince bude otevřený k prohlídce betléma od 25. 12. do 1. 1. vždy od 14:00 do 17:00.

                               Kostel sv. Michala na Šířavě bude otevřený 25. a 26. 12. také od 14:00 do 17:00.

Mše svatá v kapli v Újezdci - Sobota 22. 12. - 17:30; 29. 12. - 17:30 a 5. 1. 2019 - 17:30.

Mše svatá v kapli v Dluhonicích - Čtvrtek 3. 1. 2019 - 17:30.

 

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 16.12. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes po mši svaté bude Misijní jarmark od 11:30 do 12:00 u sv. Vavřince.

·         Koncert Pěveckého sboru Gymnázia Jakuba Škody bude u sv. Vavřince v Přerově v úterý v 18:00.

·         Koncert skupiny Good Work bude dnes v 15:00 Přerově.

·         V pondělí bude v Dluhonicích v kapli koncert sboru Vokál v 18:00.

·         Příští neděli bude v Přerově na nám. T. G. M. v 16:00 Živý Betlém.

·         Animátoři budou mít dnes setkání v 17:00 na faře v Přerově.

·         Zpovídání bude dle rozpisu v ohláškách. Prosím využijte této příležitosti.

·         Kdo chce finančně podpořit farnost darem, který si chce započítat do daňového přiznání za letošní rok, ať svůj dar pošle na účet nebo přinese na faru nejpozději do pátku. Děkujeme.

·         Tichá eucharistická adorace v kostele v Předmostí bude ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod.

·         V rámci Vánočního jarmarku pořádaného Oblastní charitou Přerov, Romským komunitním centrem

Lačo jilo – Dodré srdce, který se uskutečnil minulou neděli, se formou dobrovolného příspěvku, vybralo 4 762 Kč. Na výrobě vystavených výrobků se podílely děti Romského centra. Cílem bylo děti motivovat ke smysluplné činnosti a zároveň jim ukázat hodnotu jejich práce. Darované peníze budou využity k nákupu společenských her pro naše centrum a společného výletu pro děti, které výrobky vyráběly. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Radka Cázerová.

·         Kostel sv. Vavřince bude otevřený k prohlídce betléma od 25. prosince do 1. ledna každý den vždy od 14:00 do 17:00 hod. a kostel na Šířavě 25. a 26. prosince. Prosíme farníky, aby se zapsali vzadu na stolku do rozpisu služeb tak, aby zde v kostele vždy někdo byl. Děkujeme.

 

 

 Přerov: 

·         Rorátní mše sv. budou ve středu a v sobotu v 6:45 a poté jsou děti zvány na faru ke snídani.

·         Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 

 Předmostí: 

·         Rorátní mše sv. bude v pondělí v 6:00. Večerní mše sv. nebude.

·         Zpovídání před vánočními svátky bude v pondělí od 17:00 hodin v kostele.

·         Setkání pastorační rady bude ve středu v 19:30 na faře.