Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 12. 8. 2018

 

                                                19. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za farníky

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Na poděkování za 89 let života s prosbou za další Boží požehnání a DO

14:00

Přerov

Adorace a svátostné požehnání

14:30

Přerov

Novokněžské požehnání: P. Pavel Barbořák

15:00

Přerov

Prohlídka kostela s výkladem

15:00

Fara

Setkání na farní zahradě

17:00

Přerov

Koncert – Entuziasté a hosté

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Ladislava Zbranka, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu a za DO

 

 

 

Pondělí 13. 8. 2018

 

pondělí 19. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

Úterý 14. 8. 2018

Památka sv. maxmiliána marie kolbeho, kněze a mučedníka

8:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

 

16:00

Sonus

Kontaktní den Maltézské pomoci

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 15. 8. 2018

slavnost nanebevzetí panny marie

8:00

Přerov

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Boží pomoc a přímluvu P. Marie při životním rozhodnutí manželky

 

Čtvrtek 16. 8. 2018

čtvrtek 19. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Modlitby Matek  Přerov 19:30

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“

17:30

Čekyně

Mše svatá

 

 

 Pátek 17. 8. 2018

pátek 19. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědí 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá

 

 Sobota 18. 8. 2018

sobota 19. týdne v mezidobí

9:30

Přerov

Křty

 

11:00

Přerov

Svatba

14:00

Předmostí

Svatba

17:30

Podolí

Mše svatá

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Vančurovu, Šťastných, příbuzné z obou stran a poděkování za 60 let společného života

 

Neděle 19. 8. 2018

 

                                                20. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za rodinu Mamlovu, za Andřeje Sakru, obojí rodiče a DO

 

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu, Martínka, babičku, manžela a DO

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + rodiče Marii a Jaroslava Bílkovy a za živou rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

 

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Fatimský apoštolát – pondělí 13.8. v Přerově v 18:00

Svatba: Josef Bednařík + Pavlína Solichová – Sobota 18.8. Přerov 11:00.

Svatba: Pavel Berka + Zuzana Burešová – Sobota 18.8. Předmostí 14:00.

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 23. 8. Přerov 8:45.

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 30. 8. Přerov15:00.

Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově – Sobota 25.8. Fara 8:00.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 12. 8. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·        Přečíst svátky tohoto týdne.

 

 Přerov: 

·         Dnešní neděli slavíme v Přerově svatovavřinecké hody. Odpolední program bude jako obvykle: V 14:00 adorace, 14:30 novokněžské požehnání, 15:00 prohlídka kostela s výkladem a od 15:00 posezení na farní zahradě pro všechny. Všechny Vás srdečně zveme.

·        Příští neděli bude účelová sbírka na potřeby farnosti.

·        Přihlášky na pastorační kurz jsou k vyzvednutí ve farní prodejně.

 

 

 Předmostí: 

·        Svatba: Pavel Berka + Zuzana Burešová – Sobota 18.8. Předmostí 14:00.

·        Přihlášky na pastorační kurz jsou k vyzvednutí ve farní prodejně.