Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

 

Neděle 20. 10. 2019

 

Misijní neděle (29. neděle v mezidobí)

 

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče, sourozence, za celou živou rodinu a za DO

 

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

 

9:00

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

10:30

Kozlovice

Hodová mše svatá

 

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + rodiče a bratry rodiny Buzrlovy a za živou rodinu Oharkovu

 

17:00

Sonus

Společenství LORENCO

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Marii a Antonína Jedelské a za Boží ochranu pro celou živou rodinu

 

Pondělí 21. 10. 2019

 

Pondělí 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Martu Chytilovou

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov

 

16:00

Fara

Setkání seniorů

 

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

 

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

20:00

Fara

Modlitby v kapli u sester na faře v Přerově

 

 

Úterý 22. 10. 2019

Úterý 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče a švagra

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

 

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 23. 10. 2019

Středa 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Dušana, Igora, Milana, za rodiče a bratra Josefa

 

 

17:00

Sonus

Korálkování pro II. stupeň

 

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie při životním rozhodnutí

 

19:15

Fara

Setkání akolytů

 

 

Čtvrtek 24. 10. 2019

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, rodiče, sourozence a za DO

 

 

10:00

DPS

Mše svatá v Domově pro seniory

 

 

14:30

LDN

Mše svatá za misie – Jídelna LDN I. v 5. patře

 

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „C“

 

 

17:00

Sonus

Korálkování pro I. stupeň

 

 

 Pátek 25. 10. 2019

Pátek 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + bratry Antonína a Vojtěcha Musilovy, živou a + rodinu

 

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:20

 

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče, živou a + rodinu Štajnarovu, Dybalovu, Přikrylovu a za DO

 

 Sobota 26. 10. 2019

Sobota 29. týdne v mezidobí

 

8:00

Přerov

Mše svatá s udělováním pomazání nemocných

 

9:00

Přerov

Kurz pro lektory – Praktická cvičení s MgA. Martinou Pavlíkovou – v kostele sv. Vavřince

 

17:30

Újezdec

Mše svatá

 

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + otce, za nemocnou maminku a bratra a za živou a + rodinu z obou stran

 

 

Neděle 27. 10. 2019

 

30. neděle v mezidobí

 

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

 

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

 

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živé a + členy Živého a + růžence

 

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + rodinu Pisarčikovu a oboje rodiče a živou rodinu

 

17:00

Sonus

Společenství LORENCO

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče, žijící sestru a za DO

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Setkání křesťanských žen – Úterý 29. 10. v 16:00 na Sonusu.

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 31. 10. Přerov 8:45.

Modlitby matek – Čtvrtek 31. 10. v 19:30 na faře v Přerově.

Slavnost všech svatých – Pátek 1. 11. – Mše svatá v Přerově v 8:00 a v 18:30; mše svatá v Předmostí v 18:00.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Sobota 2. 11. – Mše svatá v Přerově v 8:00 a v 18:30; mše svatá v Předmostí v 18:00.

Modlitba za zemřelé na hřbitově v Přerově – Neděle 3. 11. v 15:30.

Mše svatá za zemřelé kněze děkanátu – Čtvrtek 7. 11. v 8:00 v kostele sv. Vavřince.

Mše svatá v Dluhonicích – Čtvrtek 7. 11. v 17:30 v kapli v Dluhonicích.

Farní oběd – Neděle 10. 11. ve 12:00 na Sonusu.

Kurz pro lektory – Přednáška Mons. Antonína Baslera, pomocné biskupa olomouckého – Sobota 23. 11. v 10:00 na Sonusu.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

Ohlášky v neděli 20. 10. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes byla sbírka na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·         V pondělí v 16:00 bude na faře v Přerově setkání seniorů.

·         V pondělí ve 20:00 budou modlitby v kapli u sester na faře v Přerově.

·         Ve středu bude v 19:15 setkání akolytů na faře v Přerově.

·         Ve čtvrtek v 10:00 bude mše svatá v Domově pro seniory. Rovněž ve čtvrtek ve 14:30 bude mše svatá za misie na LDN v nemocnici.

·         V sobotu v 8:00 bude ranní mše sv. v kostele sv. Vavřince spojená s udílením svátosti nemocných. Prosíme, abyste přivezli i ty nemocné, kteří sami do kostela bez pomoci přijít nemohou.

·         V sobotu pokračuje Kurz pro lektory praktickým cvičením s MgA. Pavlíkovou v kostele sv. Vavřince.

·         V sobotu v 17:30 bude mše svatá v Újezdci.

·         V neděli 10. listopadu ve 12:00 bude na Sonusu farní oběd. Cena je 120,- Kč pro dospělého a 60,- Kč pro děti. Je nutné se dopředu přihlásit a zároveň zaplatit. Zapisujte se, prosím, v sakristii nebo ve farní prodejně.

·         Děkanátní centrum pro rodinu Přerov vás zve na seminář pro rodiče s názvem „Šťastní rodiče, šťastné děti“ v neděli 17. listopadu od 17:00 na Sonusu. Pod vedením zkušeného lektora a terapeuta se budeme zabývat tím, co dělat, abychom zůstali spokojení a odpočatí a předešli syndromu vyhoření. Více informací na plakátech.

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.

·         Vavřinec: Každý pátek od 16:00 je zde adorace Nejsvětější svátosti. Na nástěnkách najdete starý rozpis adoračních služeb. Prosíme, abyste všechny změny nahlásili v sakristii. Zároveň zveme vás všechny, abyste se do těchto adoračních služeb zapojili. Služba zároveň plní funkci hlídání kostela. Jedná se o 1 hodinu 1x za měsíc. Počet lidí není omezen.

·         Vavřinec: Naléhavě hledáme ochotné ženy i muže, kteří by se starali o květinovou výzdobu tohoto kostela. Současné květinářky z rodinných a zdravotních důvodů už nemohou pokračovat. Rádi bychom vytvořili jednu i dvě nové skupiny, které by se mohly střídat. Jediným kritériem je ochota se zapojit. Nebojte se, prosím, přihlásit se přímo našim kněžím.

·         Dnes slavíme Misijní neděli. Po mši svaté v 10:30 pro vás děti z Misijního klubka připravily Misijní koláč, na kterém vám nabídnou vlastnoručně upečené koláče, dorty, perníčky i čokoládová lízátka. Těšit se můžete i na drobné výrobky pro radost, dekorace a ručně zdobené látkové tašky. Podpořte snahu našich malých misionářů a přispějte na chod misií v těch nejchudších částech světa.

·         Po celý měsíc říjen je každé pondělí, úterý a čtvrtek v 18:00 v kostele sv. Michaela na Šířavě modlitba svatého růžence.

 

 

 Předmostí:

·         Po celý měsíc říjen je před každou mší svatou v Předmostí modlitba sv. růžence, tedy v neděli v 8:15 a v pondělí v 17:30.