Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 21. 10. 2018

 

                                                29. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče a sourozence, za DO a za celou živou rodinu

 

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá  

9:00

Přerov

Mše svatá – Za město Přerov a jeho vedení

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Vlastu Nečesanou, živou a + rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Jiřího Šilera, rodiče, živou rodinu a DO

 

 

 

Pondělí 22. 10. 2018

 

pondělí 29. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + a živou rodinu Jurášovu, Grohmannovu, Stloukalovu a za DO

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

Úterý 23. 10. 2018

úterý 29. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Alfonse a Marii Švestkovy, syna Jiříka a manžela Bohumila Pluhaře

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 24. 10. 2018

středa 29. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

14:00

Podolí

Pohřeb

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Antonína a Vojtěcha Musilovy, za živou a + rodinu a DO

 

Čtvrtek 25. 10. 2018

Slavnost Výročí posvěcení kostela

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, živou a + rodinu a DO

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „C“

 

15:00

Předmostí

Pohřeb

 

17:30

Čekyně

Mše svatá

 

 

 Pátek 26. 10. 2018

pátek 29. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Dušičková svatá zpověď 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Pokorné, Kužílkovy a + bratry

 

 Sobota 27. 10. 2018

sobota 29. týdne v mezidobí

9:00

Přerov

Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných

 

17:30

Újezdec

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Imricha Bonka, Marii Jančaříkovou a Václava Zapletala, za živou rodinu a DO

 

 

 

 

 

Neděle 28. 10. 2018

 

                                               30. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Alenu a Miroslava Šlégrovy, za + příbuzné a za živou rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Anežku a Jiřího Netočné, za + Jaromíra Fridricha a za celou živou rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Ke cti sv. Judy Tadeáše za nemocnou osobu a DO

 

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Úklid kostela, skupina „A“ – Středa 31.10. Přerov 8:45.

Společná modlitba svatého růžence v měsíci říjnu bývá v Přerově v pondělí, úterý a čtvrtek vždy v 18:00 v kostele sv. Michala na Šířavě a růženec v Předmostí bývá vždy půl hodiny před začátkem mše svaté tedy v neděli v 8:15 a v pondělí v 17:30.

Modlitby za Charitu 31.10. 15:30 Fara

Pastorační kurz bude v sobotu 10.11. Sonus 8:30

Mše sv. pro děti 31.10. v 18:30

Mše sv. první soboty je v 8:00

Dušičková pobožnost na hřbitově v Předmostí bude 2.11. v 17:15.

Dušičková pobožnost na hřbitově v Přerově bude 4.11. v 15:00.

Mše svatá za zemřelé kněze děkanátu – Čtvrtek 8. 11. Přerov 8:00.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 21.10. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Všechny farníky zveme na Drakiádu v neděli 28.10 v 15:00 na Čekyňském kopci.

·         Dušičkové zpovídání 26.10. od 16:00

·         Všechny zveme na farní oběd v neděli 11. listopadu na Sonusu. Přihlaste se v zákristii nebo v prodejně na faře. Využijte této možnosti strávit čas neformálním příjemným setkáním s druhými.

·         V sobotu 27.10. bude mše sv. v 9:00 s udílením svátosti pomazání nemocných. Od 8:00 bude možnost ke svaté zpovědi.

·         Setkání animátorů je dnes v 15:00 hodin na faře.

·         Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli na Misie

 

 Přerov: 

·         Společná modlitba svatého růžence v měsíci říjnu je v pondělí, úterý a čtvrtek vždy v 18:00 v kostele sv. Michala na Šířavě.

·         Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna a knihovna.

·         Po půljedenácté: Teď po mši svaté bude misijní jarmark. Děti z misijního klubka budou prodávat své výrobky a výtěžek bude poslán na pomoc misiím.

 

 

 Předmostí: 

 

·         Ve čtvrtek 25.10. bude pohřeb paní Zdenky Feyfrlíkové z Vinar.

·         Společná modlitba růžence v měsíci říjnu je vždy půl hodiny před začátkem mše svaté v neděli i pondělí.