Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 21. 4. 2019

 

slavnost zmrtvýchvstání páně

 

 

Přerov a Předmostí – Sbírka na kněžský seminář v Olomouci

 

7:30

Šířava

Mše svatá  -  Za živou a zemřelou rodinu a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá  -  Na úmysl dárce

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny -  Za rodiče Bílkovy, živou a  +  rodinu a DO

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za živé a + farníky

Pondělí 22. 4. 2019

 

Pondělí v Oktávu velikonočním

7:30

Šířava

Mše svatá

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá - Na úmysl dárce

18:30

Přerov

Mše svatá

 

Přerov

Dnes není mše svatá v 10:30!

Úterý 23. 4. 2019

Úterý v Oktávu velikonočním

8:00

Přerov

Mše svatá    

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

10:30

Sonus

Divadelní představení Narození a Smrt Ježíše Krista

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

 Středa 24. 4. 2019

Středa v Oktávu velikonočním

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

15:30

Fara

Modlitby za Charitu v kapli na faře

18:00

Kaple sv. Jiří

Poutní mše svatá – Za + rodiče Netopilovy, jejich vnučku Janičku, za živou a + rodinu Kamelandrovu, Netopilovu a DO

Čtvrtek 25. 4. 2019

Čtvrtek v Oktávu velikonočním

8:00

Přerov

Mše svatá  - Za + Sylvu Vondrovou (Zádušní mše svaté)

                - Za + manžela a tatínka Jiřího Tyksu a jeho maminku a živou rodinu

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“

 

17:30

Čekyně

Mše svatá

 

18:00

Předmostí

Tichá eucharistická adorace v kostele v Předmostí

 Pátek 26. 4. 2019

Pátek v Oktávu velikonočním

8:00

Přerov

Mše svatá 

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 19:00 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodiče Miroslava a Alenu Šlégrovy, živou rodinu a DO

20:00

Pavlovice

Velikonoční ples

 

 Sobota 27. 4. 2019

Sobota v Oktávu velikonočním

8:30

Sonus

Pastorační kurz

 

9:00

sv. Vavřinec

Křty dětí - 9:00, 9:30, 10:00, 10:30

 

11:00

sv. Vavřinec

Svatební mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Za + rodinu Hlavenkovu a Strnadovu, živou rodinu a DO

 

Neděle 28. 4. 2019

 

2. neděle velikonoční - neděle božího milosrdenství

7:30

Šířava

Mše svatá  -  Za živé a + farníky

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá  -  Za + syna Tomáše

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny  -  Za dobrovolníky Maltézské pomoci a klienty ke kterým dochází

18:30

Přerov

Mše svatá  -  Na poděkování 60 let s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „A“ -  Čtvrtek 2. 5. Přerov 8:45. 

Společenství křesťanských žen - Úterý 30. 4. Sonus v 16:00.     

Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci - Středa 1. 5. Olomouc v 9:00.

Modlitby matek – Čtvrtek 2. 5. Fara v 19:30.

Mše svatá první soboty - Sobota 4. 5. Kostel sv. Vavřince v 8:00.

Ministrantská schůzka - Sobota 4. 5. Fara v 9:30.

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci - Neděle 5. 5. Kaple Újezdec v 10:30.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 21. 4. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Žehnání velikonočních pokrmů!!!

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes slavíme největší křesťanský svátek Vzkříšení. Děkujeme těm, kdo se podíleli na přípravě a slavení Velikonoc v naší farnosti. A všem farníkům přejeme požehnané svátky a velikonoční radost. Kéž tuto radost dokážeme předávat také našim blízkým.

·         Dnes je sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

·         Zítra v pondělí budou mše svaté stejně jako v neděli, pouze nebude mše svatá v 10:30.

·         Poutní mše svatá v kapli sv. Jiří bude ve středu v 18:00. Mše svatá u sv. Vavřince večer nebudu.

·         Velikonoční ples Centra pro rodinu bude v Pavlovicích v pátek v 20:00. Všechny srdečně zveme.

·         Modlitby za Charitu budou ve středu v kapli na faře v 15:30.

·         Organizuje se děkanátní pouť na Národní Pouť Českých a Moravských Diecézí u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České do Říma. V termínu od 10. do 16. 11. 2019. cena je 7 500 Kč. Přihlašovat se můžete ve farní prodejně. Bližší informace na plakátcích a v časopise.

·         Klub Spolu centra Sonus, všechny zve na divadelní představení dětí z Dětského domova v Přerově s názvem Narození a Smrt Ježíše Krista v úterý 23. dubna v 10:30 na Sonusu. Všechny srdečně zveme.

·         Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci bude ve středu 1. května. Ministranti, kteří mají zájem zúčastnit se, ať se přihlásí teď po mši svaté v sakristii u sv. Vavřince v Přerově a Předmostí, nebo přímo u vedoucích ministrantů Víta Dohnala a Davida Tobolíka do 22. dubna. Děkujeme.

·         Víkendovka ministrantů bude od pátku 17. května do neděle 19. května na faře v Cetechovicích. Ministranti, kteří mají zájem zúčastnit se, ať se přihlásí v sakristii u sv. Vavřince v Přerově a Předmostí, nebo přímo u vedoucích ministrantů Víta Dohnala a Davida Tobolíka do 12. května. Děkujeme.

·         Připravujeme výlet dětí z náboženství do Rožnova pod Radhoštěm ve čtvrtek 16. května. Přihlášky děti obdrží v náboženství. Prosíme rodiče o brzké potvrzení přihlášky, a odevzdání v hodině náboženství.

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

·         Děkujeme všem, kteří přišli pomoci umýt okna na faře v Přerově. Upřímné Pán Bůh zaplať.

·         Ještě jsou volné úmysly mší svatých v pondělí.

 

 Předmostí:

·         Tichá eucharistická adorace v kostele v Předmostí bude ve čtvrtek v 18:00.

 

 

 

FFF

 

¨¨

 

FFF

FFF

 

¨¨