Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 20.8.2017

 

20. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + maminku, za živou a + rodinu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Mikuláše Voláka, vnučku Markétu, obojí rodiče a živou rodinu Cekotovu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za živou a + rodinu Lehkých a DO

18:30

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za 55 let života a za živou rodinu

 

Pondělí  21.8.2017

 

Památka sv. Pia X., papeže

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Tomáše Kubíčka, dvě manželky, dvě dcery a syna a DO

 

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

 Úterý   22.8.2017

Památka Panny Marie Královny

8:00

Přerov

Mše svatá – Za Anežku Dostálovou, manžela a syna

 

16:00

Sonus

Kontaktní den Maltézské pomoci

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 

 Středa  23.8.2017

Středa 20. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Elemíra Horvátha

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za rodiče na poděkování za 60 let společného života s prosbou

                    za pomoc a ochranu pro živou a + rodinu

 

Čtvrtek  24.8.2017

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

 

 Pátek   25.8.2017

Pátek 20. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče a živou rodinu Štajnarovu, Dybalovu, Přikrylovu a DO

 

 Sobota  26.8.2017

Sobota 20. týdne v mezidobí

8:00

Fara

Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na říjen, listopad a prosinec

 

10:00

Přerov

Křty dětí

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Valentovy, Chrástkovy, kmotru Františku a + kamarádku Janu

 

Neděle 27.8.2017

 

21. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Josefa Zlámala, manželku a syna, živou a + rodinu a DO

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za rodiče z obou stran a jejich sourozence a DO

13:00

Pavlovice

Cesta pohádkovou říší Centra pro rodinu od 13:00

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 31.8. Přerov 15:00.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 2.9. Přerov 8:00.

Svatba: Pavel Juřica + Pavla Lehká – Sobota 2.9. Přerov 10:30.

Mariánské večeřadlo – Sobota 2.9. Předmostí 17:30.

Žehnání školních tašek v Přerově – Neděle 3.9. Přerov 10:30.

Žehnání školních tašek v Předmostí – Neděle 3.9. Předmostí 8:45.

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje – Neděle 3.9. Předmostí 9:45.

Společná modlitba u kapličky Panny Marie pod nemocnicí – Neděle 3.9. Pod nemocnicí 15:00.

Příprava mládeže na biřmování – Neděle 3.9. Sonus 19:30.

Začátek přípravy rodičů na křty dětí – Pondělí 4.9. Sonus 16:00.

Náboženství pro dospělé – Pondělí 4.9. Předmostí 18:45.

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 5.9. Sonus 16:00.

Schůzka akolytů – Středa 6.9. Fara 19:15.

Setkání kostelníků – Čtvrtek 7.9. Fara 19:00.

 

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 20. 8. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       Cesta pohádkovou říší Centra pro rodinu bude příští neděli od 13:00 v Pavlovicích.

·       Charita ve spolupráci s farností organizuje pouť do Křtin, která bude v sobotu 23. září. Více informací najdete na plakátcích a v časopise. Přihlásit se můžete do konce srpna u Emílie Šmídové. Všechny zveme.

 

 Přerov: 

·       Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na říjen, listopad a prosinec bude v sobotu ráno v 8:00 na faře.