Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 16. 6. 2019

 

slavnost nejsvětější trojice

7:30

Šířava

Mše svatá -  Za + rodinu Pisarčikovu, sourozence a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá -  Za + Antonína Drlíka jeho manželku a děti

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny -  Za + Marii Judasovu, manžela a rodiče z obou stran

14:00

Švédské šance

Společná modlitba

18:30

Přerov

Mše svatá -  Na poděkování Pánu Bohu za 80let života

Pondělí 17. 6. 2019

 

pondělí 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá -  Za + manželku Miladku Motalovu a DO

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov

16:00

Fara

Setkání společenství seniorů

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

Úterý 18. 6. 2019

úterý 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá -  Za + manžela a DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa 19. 6. 2019

středa 11. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá - 

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“

18:30

     Přerov

Mše svatá - Za + rodiče Helenu a Aloise Briškovy, manžela Zdenka Petra a obojí rodiče

Čtvrtek 20. 6. 2019

slavnost těla a krve páně

 

 

!!!Ranní mše svatá není!!!

 

18:00

Přerov

Mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně - Mons. Antonín Basler,

pomocný biskup olomoucký - po mši svaté následuje průvod městem

-          Za + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

 

 Pátek 21. 6. 2019

památka sv. aloise gonzagy, řeholníka

8:00

Přerov

Mše svatá -  Na poděkování za dar života a za celou živou a + rodinu

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 19:00 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

13:00

Šířava

Pohřeb paní Marcely Miléřové z Ostravy - Poruby

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

18:30

Přerov

Mše svatá -  Na úmysl dárce

 Sobota 22. 6. 2019

sobota 11. týdne v mezidobí

9:30

Olomouc

Jáhenské svěcení - bohoslovce našeho děkanátu Josefa Hováda z Říkovic

18:30

Přerov

Mše svatá -  Za + rodinu Šimkovu a Růžičkovu, živou rodinu a DO

 

Neděle 23. 6. 2019          

 

12. neděle v mezidobí

 

 

Přerov a Předmostí - Měsíční sbírka

 

7:30

Šířava

Mše svatá -  Za + syna a manžela, rodiče a živou rodinu a za DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně - po mši svaté následuje průvod kolem kostela

9:00

Přerov

Mše svatá -  Za + rodiče Havelkovy a Vavrouchovy

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny -  Za živé a + farníky

10:30

Čekyně

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni ke cti sv. Jana a Pavla

17:00

Přerov

Setkání animátorů děkanátu - fara Přerov

18:30

Přerov

Mše svatá -  Za + tatínka, živou a + rodinu Pálovu, Čutorovu a Dočkalovu

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „A“ -  Čtvrtek 27. 6. Přerov 8:45.

Mše svatá ze slavnosti Narození Jana Křtitele v Přerově a Předmostí - Pondělí 24.6. Přerov 8:00, 18:30; Předmostí 18:00.

Čtení z Bible společenství Lorenco - Pondělí 24. 6. Přerov 19:30.

Společenství křesťanských žen - Úterý 25. 6. Sonus v 16:00.  

Modlitby za Charitu - Středa 26. 6. Fara 15:30.

Mše svatá v kapli v Dluhonicích - Čtvrtek 27. 6. Dluhonice 17:30.

Modlitby matek - Čtvrtek 27. 6. Fara v 19:30.

Mše svatá ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Přerově a Předmostí - Pátek 28. 6. Přerov 8:00, 18:30; Předmostí 18:00.

Mše svatá ze Slavnosti sv. Petra a Pavla v Přerově - Sobota 29. 6. Přerov 18:30.

Hodová mše svatá u kaple v Želatovicích - Neděle 30. 6. Želatovice 10:30.

Hodová mše svatá u kaple v Lověšicích - Neděle 30. 6. Lověšice 10:30.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Předmostí - Čtvrtek 4. 7. Předmostí 18:00.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Přerově - Pátek 5. 7. Přerov 8:00 a 18:30.

Hodová mše svatá v kapli v Podolí - Pátek 5. 7. Podolí 9:30.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 16. 6. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Setkání seniorů bude v pondělí na faře v Přerově v 16:00.

·         Děkanátní Boží Tělo v Přerově bude ve čtvrtek v kostele sv. Vavřince v 18:00. Ranní mše svatá nebude!!!  Mši svatou bude celebrovat Mons. Antonín Basler. Poté bude následovat průvod městem přes náměstí T.G. M. do kaple sv. Jiří. Budou celkem 4 oltáře: 1. Má na starost společenství Lorenco (kaple Panny Marie Bolestné před kostelem). 2. Mají na starost ženy z Modliteb matek (památník Jana Gayera, Na Marku). 3. Mají na starost mladí ze společenství Buněk (Horní náměstí u sochy sv. Rocha). 4. Mají na starost Křesťanské ženy (kaple sv. Jiří). Prosíme také dívky, aby jako družičky doprovodili Eucharistického Krista a sypaly květiny před NSO. Všechny na tuto slavnost srdečně zveme.

·         Jáhenské svěcení bohoslovce našeho děkanátu Josefa Hováda z Říkovic bude v sobotu v katedrále v Olomouci v 9:30. Prosíme o modlitbu za všechny kandidáty jáhenského svěcení a všechny srdečně zveme.

·         Boží Tělo v Předmostí bude v neděle 23. června v 8:45. Poté bude následovat průvod kolem kostela.

·         Hodová mše svatá v kapli v Čekyni bude v neděli 23. června v 10:30.

·         Setkání animátorů děkanátu v neděli 23. června na faře v Přerově v 17:00.

·         Rozloučení s otcem kaplanem Zdeňkem bude v neděli 23. 6. při mších svatých v 7:30, 9:00 a 10:30.

·         Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.

 

 

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 Předmostí:

 

 

 

FFF