Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle  23.4.2017

 

2. neděle velikonoční

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče, sourozence a DO

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá ke cti sv. Jiří – Za dobrodince kaple sv. Jiří

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za farníky

15:00

Sonus

Vystoupení dětí z Církevní mateřské školy

18:30

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 80 let života

                    s prosbou o Boží ochranu

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí  24.4.2017

 

Pondělí po 2. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Filomenu Čonkovou

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

9:00

Fara

Redakční rada časopisu

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

 Úterý   25.4.2017

Svátek sv. Marka, evangelisty

8:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Hrbáčkovu, Štalmachovu, Vaško

                    a nemocnou sestru

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 Středa  26.4.2017

Středa po 2. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

Každou středu v 9:00 na Sonusu je Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

15:30

Fara

Modlitba za Charitu

18:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:30

Přerov

Mše svatá pro školní děti s přípravou na první svaté přijímání

– Za Ludvíka Mrkvu a rodinu Skřečkovu

Čtvrtek  27.4.2017

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

 

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „B“

17:30

Sonus

Katecheze pro dospělé

19:00

Sonus

Zkouška scholy dospělých

 Pátek   28.4.2017

Pátek po 2. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

 Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

 Sobota  29.4.2017

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

20:00

Pavlovice

Velikonoční ples Centra pro rodinu

Neděle  30.4.2017

 

3. neděle velikonoční

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, švagry, za živou a + rodinu Rýparovu a za DO

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + tatínka a živou a + rodinu Pálovu, Čutorovu a Dočkalovu

15:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Janu Přecechtělovou a manžela

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Statní svátek, ranní mše svatá v 9:00 – Pondělí 1.5. Přerov 9:00.

První májová pobožnost – Pondělí 1.5. Šířava 18:00.

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 2.5. Sonus 16:00.

Pastorační rada farnosti Přerov – Středa 3.5. Fara 19:15.

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 4.5. Přerov 8:45.

Příprava dospělých na biřmování – Čtvrtek 4.5. Sonus 17:30.

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání – Čtvrtek 4.5. Sonus 19:00.

Modlitby matek – Čtvrtek 4.5. Fara 19:30.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 6.5. Přerov 8:00.

Mariánské večeřadlo – Sobota 6.5. Předmostí 17:30.

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci – Neděle 7.5. Újezdec 10:30.

Posezení na farní zahradě – Neděle 7.5. Fara 15:00.

Statní svátek, ranní mše svatá v 9:00 – Pondělí 8.5. Přerov 9:00.

Pěší pouť na Svatý Hostýn – Pondělí 8.5.

Výlet dětí z náboženství – Pátek 12.5.

Ekumenické setkání u pravoslavných – Neděle 14.5. Pravoslavný chrám 16:00.

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 23. 4. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Vystoupení dětí z církevní mateřské školy je dnes odpoledne v 15:00 na Sonusu. Všichni jsou zváni.

·       Setkání seniorů bude v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Modlitba za Charitu bude ve středu v 15:30 v kapli na faře.

·       Mše svatá pro školní děti bude ve středu večer.

·       Velikonoční ples Centra pro rodinu bude v sobotu v Pavlovicích. Všichni jsou zváni.

 

 Přerov: 

·       Minulý týden se vybralo na Kněžský seminář 33.000,- Kč. Dnes je pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na naši primici. Dary na primici můžete také předat osobně nebo převodem na farní účet.

·       Prosíme o pomoc s brigádu na faře. Jedná se o úklid a stěhování věcí na dvoře v garáži a přístřešku. Brigáda bude v sobotu 29. dubna a případně v pondělí 1. května. Bližší informace a přihlášení na faře nebo e-mailem. Děkujeme.

·       Po deváté: Teď po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje.

 

 Předmostí: 

·       Minulý týden se vybralo na Kněžský seminář 5.300,- Kč. Dnes je pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na naši primici. Dary na primici můžete také předat osobně nebo převodem na farní účet.

·       Příští neděli po mši svaté bude setkání na faře.