Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 10. 12. 2017

 

2. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Pizúrovu a DO

10:00

Přerov

Pohled pro misie 10:00 – 10:30

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – S prosbou o Boží požehnání, za dceru Janu a za + rodiče Šlégrovy

15:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Václava a Marii a za živou a + rodinu

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí 11. 12. 2017

 

Pondělí po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Čelůstkovou a Marii Fiszlovou

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

 Úterý 12. 12. 2017

Úterý po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Alžbětu a Jakuba Jurgovianovi

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

17:00

Pavlovice

CPR: Výroba domácího mýdla

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 Středa 13. 12. 2017

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Aloise Jemelku

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

16:00

Sonus

Kavárna pro seniory

16:00

Fara

Modlitby za Charitu

16:30

Sonus

Spolčo dětí

17:00

Přerov

Modlitby Fatimského apoštolátu

17:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:00

Přerov

Mše svatá pro děti s lampičkami – Za + Helenu Krejčí a živou rodinu

Čtvrtek 14. 12. 2017

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

8:00

Přerov

Mše svatá

 

14:30

Nemocnice

Mše svatá v nemocnici na LDN III

16:00

Fara

Setkání františkánského společenství

17:00

Přerov

Mše svatá malé adventní duchovní obnovy

17:30

Sonus

Katecheze pro dospělé

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

18:00

Sonus

Přednáška duchovní obnovy: Františka Böhmová

19:00

Sonus

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

 Pátek 15. 12. 2017

Pátek po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 17:50

18:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžele Handlovy, jejich rodiče a sourozence

19:30

Fara

Spolčo mládeže

19:30

Přerov

Koncert duchovní hudby

 Sobota 16. 12. 2017

Sobota po 2. neděli adventní

6:30

Předmostí

Rorátní mše svatá

 

11:00

Přerov

Křty dětí

11:30

Přerov

Křty dětí

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá

Neděle 17. 12. 2017

 

3. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče, + Annu Gazdovu a živou rodinu

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče z obou stran a bratra a za DO

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Mikuláše Voláka a vnučku a živou rodinu Cekotovu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Jaroslava a Jaroslavu Vilimcovy

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Od středy 13. prosince je každý všední den ráno od 7:30 do 8:30 příležitost ke svaté zpovědi.

Vánoční svatá zpověď v Předmostí – Pondělí 18. 12. Předmostí 17:00.

Koncert duchovní hudby – Úterý 19. 12. Přerov 18:00.

Mše svatá pro děti s lampičkami – Středa 20. 12. Přerov 18:00.

Vánoční svatá zpověď v Přerově – Pátek 22. 12. od 16:00 do 18:00 a sobota 23. 12. od 8:30 do 11:00.

Živý betlém – Sobota 23. 12. Náměstí TGM 16:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 10. 12. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Kavárna pro seniory bude ve středu v 16:00 na Sonusu.

·       Mše svatá pro děti s lampičkami bude ve středu večer.

·       Ve čtvrtek bude malá adventní obnova. V 17:00 v kostele sv. Vavřince bude sloužit mši svatou P. Josef Červenka a v 18:00 na Sonusu bude přednáška Františky Böhmové. Všechny zveme.

·       Termíny vánočního zpovídání najdete na nástěnkách a v časopise.

·       Kdo chce finančně podpořit farnost darem, který si chce započítat do daňového přiznání za letošní rok, ať svůj dar pošle na účet nebo přinese na faru nejpozději do 22. prosince. Děkujeme.

 

 Přerov: 

·       Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna

·       a knihovna. Vzadu v kostele můžete přispět na misie zakoupením vánočních pohledů, které vyrobily děti z misijního klubka.

 

 

 Předmostí: 

·       Rorátní mše svatá v Předmostí bude v sobotu v 6:30.

·       Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka a po mši svaté bude setkání na faře.