Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 18. 8. 2019

 

20. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + maminku a za živou a + rodinu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Dudovu a Štěpničkovu a za DO

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + rodiče Marii a Jaroslava Bílkovy a živou rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Václava Vymazala, Blaženu Bozkovu a Daniela Jezerčáka

Pondělí 19. 8. 2019

 

Pondělí 20. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Karla a Marii Ondrušákovy

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

20:00

Fara

Modlitby v kapli u sester na faře v Přerově.

 

Úterý 20. 8. 2019

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

8:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa 21. 8. 2019

Památka sv. Pia X., papeže

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za 54 let společného života

 

14:00

Přerov

Pohřební mše svatá a obřady posledního rozloučení s paní Janou Drexlerovou

18:30

     Přerov

Mše svatá – Za + Helenu Zemánkovou a + rodinu

Čtvrtek 22. 8. 2019

Památka Panny Marie Královny

8:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Jurášovu, Grohmannovu, Stloukalovu a za DO

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

 

 Pátek 23. 8. 2019

Pátek 20. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela a rodinu Urbancovu a Zvešprovu a za DO

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:20

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Františku a Františka Drdlíkovy a živou a + rodinu

 Sobota 24. 8. 2019

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

17:30

Újezdec

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Jurdovu a Zbořilovu, živou rodinu a za DO

 

Neděle 25. 8. 2019

 

21. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za farníky

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za živou a + rodinu Pisarčikovu, oboje rodiče a za DO

18:30

Přerov

Mše svatá

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 29. 8. Přerov 15:00.

Mše svatá v Dluhonicích – Čtvrtek 29. 8 v 17:30 v kapli v Dluhonicích.

Mše svatá v Čekyni – Čtvrtek 12. 9. v 17:30 v kapli v Čekyni.

Kurz pro lektory – 1. přednáška – P. doc. Petr Chalupa, Th.D. – v pátek 13. září v 19:30 (po mši svaté) v sále Centra Sonus.

Mše svatá v Podolí – Sobota 14. 9. v 17:30 v kapli v Podolí.

Hodová mše svatá v Dluhonicích – Neděle 15. 9. v 10:30 v kapli v Dluhonicích.

Mše svatá v Újezdci – Sobota 21. 9. v kapli v Újezdci.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 18. 8. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Na podzim bude na Sonusu probíhat Kurz pro lektory našeho děkanátu. Jsou zváni jak současní lektoři, tak zvláště všichni ti, kdo uvažují o zapojení se do služeb čtení při bohoslužbách. Kurz se skládá ze čtyř setkání a absolventi obdrží písemné osvědčení. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo ve farní prodejně. Více informací najdete na plakátcích.

 

 

 Přerov: 

·         Dnes byla účelová sbírka na opravu střechy kostela sv. Vavřince. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         Děkujeme všem, kdo jste se minulou neděli zapojili do příprav hodů v naší farnosti.

·         Misijní sestry služebnice Ducha svatého vás zvou ke společné modlitbě toto pondělí ve 20 hodin v kapli sester na faře v Přerově.

 

 

 Předmostí:

·