Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 24. 6. 2018

 

                                                Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:30

Šířava

Mše svatá – Za paní Lenhartovou a její rodinu

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Nevtípilovy a Musilovy a živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + manžela, živou a + rodinu a DO

10:30

Čekyně

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

16:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

Pondělí 25. 6. 2018

 

Pondělí 12. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Jiřinu Pospíšilovou

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

Úterý 26. 6. 2018

Úterý 12. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za Jána, Alžbětu a Ludvíka

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa 27. 6. 2018

Středa 12. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

17:00

 

Přerov

 

Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství

- Za + tatínka, za živou a + rodinu a DO

18:00

Fara

Táborák pro děti z náboženství na farní zahradě

Čtvrtek 28. 6. 2018

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Sonus

Katecheze pro dospělé a příprava dospělých po biřmování

18:00

Předmostí

Mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek 29. 6. 2018

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 17:00

16:00

Přerov

Eucharistická adorace 16:00 – 17:25

17:30

Přerov

Mše svatá a rozloučení s otcem Pavlem – Na úmysl dárce

19:00

Fara

Posezení na farní zahradě

 Sobota 30. 6. 2018

Svátek Výročí posvěcení katedrály

9:30

Olomouc

Kněžské svěcení

 

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

Neděle 1. 7. 2018

 

                                                13. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za živé a + příbuzné a za DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Vavrouchovy a Havelkovy

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Helenu Krejčí, živou rodinu a dar zdraví

10:30

Lověšice

Hodová mše svatá v kapli v Lověšicích

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Havelkovu a Strnadovu, obojí rodiče, živou rodinu a DO

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Úklid kostela, skupina „C“ – Úterý 3. 7. Přerov 15:00.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Čtvrtek 5. 7. Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:30 – Předmostí 18:00.

Hodová mše svatá v kapli v Podolí – Čtvrtek 5. 7. Podolí 9:30.

Státní svátek – Pátek 6. 7. Mše svaté v Přerově 8:00 a 18:30.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 7. 7. Přerov 8:00.

Mariánské večeřadlo – Sobota 7. 7. Předmostí 17:30.

Možnost osobního rozloučení s otcem Pavlem – Neděle 8. 7. Fara 15:00 – 20:00.

Redakční rada časopisu – Pondělí 9. 7. Fara 9:00.

Úklid kostela, skupina „A“ – Čtvrtek 12. 7. Přerov 8:45.

Modlitby Fatimského apoštolátu – Pátek 13. 7. Fara 17:30.

Možnost osobního rozloučení s otcem Pavlem – Neděle 15. 7. Fara 15:00 – 20:00.

 

Přivítání a uvedení nového děkana – Středa 18. 7. Přerov 18:30.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 24. 6. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství bude ve středu v 17:00 v kostele sv. Vavřince. Po mši bude následovat táborák pro děti a rodiče na farní zahradě.

·       Společné rozloučení s otcem Pavlem bude v pátek večer při mši svaté u sv. Vavřince, která bude výjimečně začínat o hodinu dřív v 17:30. Po mši bude setkání pokračovat na farní zahradě. Otec Pavel bude v Přerově do neděle 15. července, takže možnost osobního rozloučení bude ještě v neděli 8. července a v neděli 15. července, kdy bude otec Pavel odpoledne a večer na faře.

·       Přivítání nového děkana bude ve středu 18. července při večerní mši svaté.

·       Přihlášky na pastorační kurz, který všem doporučujeme, jsou k vyzvednutí ve farní prodejně.

 

 Přerov: 

·       Hodová mše svatá u kaple v Lověšicích bude příští neděli v 10:30.

·       V pátek o slavnosti sv. Petra a Pavla budou mše svaté v Přerově ráno v 8:00 a večer výjimečně v 17:30.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 Předmostí: 

·       Slavnost sv. Petra a Pavla budeme v Předmostí slavit mší svatou v předvečer ve čtvrtek v 18:00.