Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 8. 12. 2019

 

2. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za živou a + rodinu

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Antonína Stokláska, manžele Vavříkovy, živou a + rodinu Stokláskovu a Vavříkovu

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za farníky

17:00

Sonus

Společenství LORENCO

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Rudolfa Novotného

Pondělí 9. 12. 2019

 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

6:00

Předmostí

Rorátní mše svatá

Každé pondělí je v 9:00 na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov

8:00

Přerov

Mše svatá – Ke cti Panny Marie za obrácení národa, pokoj a mír v naší zemi a na celém světě

18:00

Sv. Jiří

Společná modlitba růžence

18:30

Přerov

Mše svatá

 

Úterý 10. 12. 2019

Úterý po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Helenu Jašovou, rodiče a DO, a za pozůstalou živou rodinu

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

 

16:00

Sonus

Společenství křesťanských žen

 

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 11. 12. 2019

Středa po 2. neděli adventní

6:45

Přerov

Rorátní mše svatá – Za + Mikuláše Voláka, vnučku Markétu a rodiče z obou stran

 

15:30

Fara

Modlitby s Charitou

 

17:00

Sonus

Spolčo dětí I. stupně

 

17:00

Sonus

Korálkování pro II. stupeň

 

18:00

Přerov

Modlitby za pronásledované křesťany

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu, manžela a sestry

19:15

Fara

Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti

 

Čtvrtek 12. 12. 2019

Čtvrtek po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Tomáše Kubíčka, 2 manželky, 2 dcery a syna

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

 

16:00

Fara

Františkánské společenství

 

17:00

Sonus

Korálkování pro I. stupeň

 

17:30

Čekyně

Mše svatá

 

18:00

Sonus

Setkání rodičů dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání

 

18:00

Přerov

Koncert Gymnázia Jakuba Škody

 

 Pátek 13. 12. 2019

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Věru Stáňovou

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 - 18:20

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 - 18:20

17:30

Fara

Modlitby Fatimského apoštolátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie při životním rozhodnutí

19:30

Přerov

Koncert SŠ Gastronomie a služeb Přerov

 

19:30

Předmostí

Modlitby mládeže

 

 Sobota 14. 12. 2019

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

6:45

Přerov

Rorátní mše svatá

 

8:00

Přerov

Mše svatá pro Duchovní obnovu mládeže

 

9:15

Sonus

Duchovní obnova mládeže

 

15:00

Přerov

Koncert Patrik Mojžíš

 

17:30

Podolí

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Velechovu a Chrástkovu a tetu Martu

 

Neděle 15. 12. 2019

 

3. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče, živou rodinu a za DO

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Františka Přesličku, za živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Na poděkování za Boží pomoc a ochranu s prosbou o dobré vztahy v rodině

17:00

Sonus

Společenství LORENCO

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Modlitby v kapli u sester na faře – Pondělí 16. 12. ve 20:00.

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 19. 12. Přerov 15:00.

Ministrantská schůzka – Sobota 21. 12. v 8:00 na faře.

Mše svatá v Újezdci – Sobota 21. 12. v 17:30 v kapli v Újezdci.

Živý Betlém na náměstí TGM v Přerově – Neděle 22. 12. v 16:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 8. 12. 2019

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         V pondělí o slavnosti Neposkvrněného početí PM budou mše svaté v Předmostí ráno 6:00 a v Přerově v 8:00 a v 18:30.

·         Příští neděli bude sbírka na opravy.

·         Vyšlo nové číslo časopisu „Slovo pro každého“. Je k dispozici vzadu v kostele. Cena je 10,- Kč.

·         V pátek v 19:30 budou v Předmostí Modlitby mládeže. V sobotu bude probíhat adventní duchovní obnova pro mládež. Začíná se mší svatou v kostele sv. Vavřince v 8:00, pokračuje se na Sonusu v 9:15 přednáškou otce Jiřího Zámečníka.

·         V neděli 15. 12. v 19 hodin se na Sonusu uskuteční společná Modlitba chval farních buněk, na kterou jste srdečně zváni.

·         Zveme všechny, kteří si chtějí zatančit a dobře se pobavit, na jubilejní 25 farní ples, který se bude konat 18. ledna 2020 v Městském domě Přerov. Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve farní prodejně a to od 9. prosince. I letos vás chceme požádat o vaši štědrost do plesové tomboly, kterou můžete předávat ve farní prodejně či na faře.

 

 Přerov: 

·         Po deváté: Srdečně zveme na kávu a čaj na faru.

·         Každou středu a sobotu bývají rorátní mše svaté v 6:45 v kostele sv. Vavřince. Zveme zvláště děti i jejich rodiče. Po mši jste všichni zváni na faru na snídani.

·         Ve středu v 19:15 bude na faře v Přerově setkání pastorační a ekonomické rady.

·         Ve středu v 18:00 budou v kostele sv. Vavřince Modlitby za pronásledované křesťany.

·         Příští neděli po mši svaté v 10:30 se uskuteční Vánoční misijní jarmark dětí z Misijního klubka.

·         Společenství LORENCO, které nacvičuje Živý betlém, hledá dítě pro roli Ježíška. Také chybí ještě několik pastýřů. Zájemci mohou přicházet každou neděli v 17:00 na Sonus, kde probíhají zkoušky.

 

 

 Předmostí:

·         Po celý advent zde budou bývat rorátní mše svaté každé pondělí ráno v 6:00. Večerní mše svatá už potom nebude.