Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy čas, seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek ze sbírky roku 2013. 

Slovo z Charity

Modlitby za Charitu

Ve středu 18. září 2013 jsme opět po prázdninách obnovili modlitby za charitu - její pracovníky, klienty, dobrovolníky i dobrodince.

Během půlhodinky společně děkujeme, prosíme, zpíváme písně. Může být také krátké zamyšlení nad úryvkem z Písma, litanie, růženec aj. Tyto společné modlitby se uskutečňují jedenkrát za měsíc ve středu od 15:30 hod. v kapli na faře.

Další termíny modliteb jsou 16.10., 20.11. a 18.12.2013.

Slovo z Charity

Den charity

Srdečně zveme všechny farníky, aby s námi ve čtvrtek 3.10. 2013 oslavili „Den charity“. Zveme Vás v 8:00 hod. na mši svatou za klienty, pracovníky a přátele Charity, která bude sloužena v kostele sv. Vavřince. V 16:30 hod. se bude v sále centra SONUS konat beseda s výkladem P. Pavla Hofírka pro farníky a pracovníky Charity na téma: encyklika papeže Benedikta XVI. Deus caritas est. Těšíme se na setkání s Vámi.                   Oblastní charita Přerov

Slovo z Charity

Tříkrálová sbírka 2013

 

Výtěžek letošní sbírky činí 690 980 Kč, což je o 15 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 145 skupinek ze 37 obcí. V samotném Přerově koledovalo 37 skupinek a výtěžek činil 117 841 Kč, což je bohužel o 11 tisíc méně než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo 20 613 710 Kč a za celou Českou republiku 64 129 630 Kč.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

blíží se konec roku a ten je v Charitě již několik let spojen s přípravami Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka proběhne v naší zemi již po třinácté. Než se však koledníci znovu vydají do ulic, je správné seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012.

Slovo z Charity

Drazí farníci z Přerova i z ostatních farností,

Slovo z Charity

Oblastní charita Přerov
slaví 20 let

Slovo z Charity

Postní almužna

Milí farníci,

Slovo z Charity

V pátek 23.9. 2011 uspořádala Oblastní charita Přerov na nám. Přerovského povstání „Den s charitou“. Na náměstí jsme měli umístěné stany, ve kterých jsme prezentovali činnost jednotlivých zařízení charity. Den s charitou se koná vždy kolem svátku svatého Vincence z Pauly (27.9.), který je patronem a zakladatelem moderní charitativní činnosti. Pracovníci Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby seznamovali s možnostmi péče o dlouhodobě nemocné v domácím prostředí, nabízeli možnost nechat si změřit tlak a hladinu cukru v krvi.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín