Charita Přerov, Charita Kojetín

Další fungování Setkávání seniorů SPOLU ohroženo

Další fungování Setkávání seniorů SPOLU ohroženo

Vážení farníci, milí senioři,

řada z Vás navštěvuje naše aktivity pro seniory, které pořádáme vždy v pondělí a ve čtvrtek na Centru SONUS. Bohužel, v letošním roce nebyly naše aktivity pro seniory podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože dotace MPSV tvoří podstatnou složku financování této služby, je její další existence ohrožena.

Postní almužna

Milí farníci, bratři a sestry, v období postní doby se můžete opět zapojit se do akce „Postní almužny“. Je to výraz našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy čas, seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek ze sbírky roku 2013. 

Slovo z Charity

Modlitby za Charitu

Ve středu 18. září 2013 jsme opět po prázdninách obnovili modlitby za charitu - její pracovníky, klienty, dobrovolníky i dobrodince.

Během půlhodinky společně děkujeme, prosíme, zpíváme písně. Může být také krátké zamyšlení nad úryvkem z Písma, litanie, růženec aj. Tyto společné modlitby se uskutečňují jedenkrát za měsíc ve středu od 15:30 hod. v kapli na faře.

Další termíny modliteb jsou 16.10., 20.11. a 18.12.2013.

Slovo z Charity

Den charity

Srdečně zveme všechny farníky, aby s námi ve čtvrtek 3.10. 2013 oslavili „Den charity“. Zveme Vás v 8:00 hod. na mši svatou za klienty, pracovníky a přátele Charity, která bude sloužena v kostele sv. Vavřince. V 16:30 hod. se bude v sále centra SONUS konat beseda s výkladem P. Pavla Hofírka pro farníky a pracovníky Charity na téma: encyklika papeže Benedikta XVI. Deus caritas est. Těšíme se na setkání s Vámi.                   Oblastní charita Přerov

Slovo z Charity

Tříkrálová sbírka 2013

 

Výtěžek letošní sbírky činí 690 980 Kč, což je o 15 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 145 skupinek ze 37 obcí. V samotném Přerově koledovalo 37 skupinek a výtěžek činil 117 841 Kč, což je bohužel o 11 tisíc méně než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo 20 613 710 Kč a za celou Českou republiku 64 129 630 Kč.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

blíží se konec roku a ten je v Charitě již několik let spojen s přípravami Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka proběhne v naší zemi již po třinácté. Než se však koledníci znovu vydají do ulic, je správné seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012.

Slovo z Charity

Drazí farníci z Přerova i z ostatních farností,

Slovo z Charity

Oblastní charita Přerov
slaví 20 let

Slovo z Charity

Postní almužna

Milí farníci,

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín