Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Drazí farníci,

přeji Vám požehnané dny a dovolte mi pár slov o Oblastní charitě Přerov (dále OCHP), která v Přerově a okolí působí již přes dvacet let. OCHP vznikla 3. února 1992 z iniciativy farníků přerovské farnosti a působí v přerovském děkanátu mimo farnost Kojetín, kde mají vlastní charitu. Je zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. OCHP Přerov má vlastní právní subjektivitu a je registrována u Ministerstva kultury ČR jako církevní zařízení.

Slovo z Charity

Setkávání seniorů SPOLU

SPOLU funguje na centru SONUS od roku 2003. Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu.

Slovo z Charity

V tomto čísle Vám chceme představit jednu ze služeb OCH Přerov, a to humanitární pomoc.

Co si představit pod pojmem humanitární pomoc?

V celorepublikovém měřítku se pod ni zahrnuje zejména pomoc do zahraničí, ale v menším měřítku ji poskytují pro místní potřeby také všechny oblastní a farní charity.

Slovo za Charity

  

Slovo z Charity

Sbírka pro Ukrajinu

Během listopadu mohli lidé po celé olomoucké arcidiecézi přinášet na všechny farní i oblastní charity teplé oblečení, deky, přikrývky apod., které v průběhu prosince byly dopraveny na Ukrajinu, kde pomohly tamějším obyvatelům. Do sbírky se zapojila i naše Oblastní charita Přerov, kde se celkem nashromáždilo 35 pytlů dobrého oblečení. Lidé přispívali věcmi v dobrém stavu, některé z nich byly zcela nové.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2014. 

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 741 817,- Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 313 361,- Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 428 456,- Kč se vrátila zpět do Přerova.

Slovo z Charity

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“ Lk 6,36

Ježíšova výzva k milosrdenství a napodobování našeho nebeského Otce se v průběhu října ozvala hned dvakrát.

Slovo z Charity

Od 1.10.2014  bude v Oblastní charitě Přerov

nový pastorační asistent

Tuto pozici zřizuje Arcibiskupství olomoucké a bude ji zastávat Mgr. Emílie Šmídová.

Slovo z Charity

Počítačový kurz pro začátečníky

Oblastní charita Přerov pořádá kurzy práce na počítači pro seniory. Kurz se skládá ze sedmi lekcí, které probíhají vždy v pondělí na Centru SONUS, Palackého 17a. První skupina od 13 do 14:30 hod. a druhá skupina od 14:45 do 16:15 hod.. Cena kurzu je 450,- Kč. Přihlásit se můžete u Martiny Krejčířové tel.: 777 729 521 nebo 581 209 298.

Potravinová sbírka

Slovo z Charity

Postní almužna 2014

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín