Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Co je nového v  centru Lačo jilo – Dobré srdce?

Slovo z Charity

Milí farníci,

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Postní almužna 2017

Milí farníci,

Slovo z Charity

Milí farníci,

opět se nám blíží doba Tříkrálové sbírky, kterou již dobře znáte.

V loňském roce jsme v Přerově a okolních obcích vybrali 794 590 korun. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Slovo z Charity

Milé sestry a bratři,

od září jsme opět zahájili pravidelný program Setkávání seniorů SPOLU. V první polovině roku jsme udělali pár vycházek do okolních kostelů (Troubky, Horní Moštěnice). Protože se vycházky moc líbily, budeme v nich pokračovat, dokud nám to počasí dovolí. Na říjen jsme nachystali vycházku do kostela v Bochoři. Pro ty, kdo mají rádi zvířata, je připravená exkurze na školní farmu Střední zemědělské školy v Přerově. S sebou je možné vzít nějaké pamlsky, jako jsou jablíčka, mrkev, suchý chleba apod.

Slovo z Charity

Milí farníci,

možná znáte sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla. Jeho život a nasazení pro chudé a potřebné si připomínáme vždy 27. září. I to je důvod, proč kolem tohoto data místní charity otvírají své dveře veřejnosti, pořádají koncerty, jarmarky a benefice, při kterých chtějí lidem přiblížit své služby a poslání.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

 

Motto:                                     „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

Slovo z Charity

Romské komunitní centrum Lačo jilo

– Dobré srdce a Romské komunitní centrum Žížalka

„Ukaž gadžovi, že jsi člověk, a on ti ukáže, že i on je člověk - Sikhav gadžeske, kaj sal manuš, jov tuke sikhavela, hoj the jov hin manuš.“

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín