Charita Přerov, Charita Kojetín

Oblastní charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Charita Kojetín

Více informací a kontakty na adrese: www.kojetin.charita.cz

Kavárna pro seniory: Island

Ve středu 14. 6. 2017 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku s promítáním fotografií. O Islandu bude vyprávět paní Jaroslava Goláňová. Těšíme se na Vás.

Květná zahrada Kroměříž

V úterý 13. 6. 2017 Vás zveme na společný výlet do Květné zahrady v Kroměříži. Sraz je na autobusovém nádraží v 9:50 hod. Odjezd autobusu v 10:00 hod. ze stanoviště 12. Předpokládaný návrat 13:30 hod. Těšíme se na Vás. 

Vycházka s trekingovými holemi: Žebračkou do Lýsek

V úterý 6. 6. 2017 Vás zveme na společnou vycházku Žebračkou do Lýsek a zpět. Sraz je v 10:20 hod. na centru SONUS. Těšíme se na Vás. 

Jak si uchovat bystřejší mozek

V pondělí 5. 6. 2017 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku paní Olgy Župkové na téma: Jak si uchovat bystřejší mozek. Po přednášce bude následovat praktické cvičení paměti. Těšíme se na Vás.

Slovo z Charity

Milí farníci,

Modlitba za Charitu

Fara v Přerově

Vycházka s trekingovými holemi: Michalov, Laguna

V úterý 16. 5. 2017 Vás zveme na společnou vycházku s trekingovými holemi. Cílem vycházky je park Michalov a Laguna. Vycházka bude vedena pomalejším tempem. Sraz je v 10:30 hod. u restaurace parku Michalov. Vede Olga Župková. Těšíme se na Vás. 

Výlet: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, synagoga Hranice

Ve středu 31. 5. 2017 Vás zveme na výlet na zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Odpoledne pak navštívíme synagogu v Hranicích. Odjezd je v 8:15 hod. od Centra SONUS, Palackého 17a. Předpokládaný návrat v 15:30 hod. Cena 200,- Kč. Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521. Těšíme se na Vás. 

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín