Charita Přerov, Charita Kojetín

Oblastní charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Charita Kojetín

Více informací a kontakty na adrese: www.kojetin.charita.cz

Kavárna pro seniory: Pamětihodnosti Kyjeva

Ve středu 7. února 2018 Vás v rámci Kavárny pro seniory zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku Ing. Milana Pospíšilíka na téma Pamětihodnosti Kyjeva. Těšíme se na Vás. 

Rukodělná činnost: výroba svíček

V pondělí 29. 1. 2018 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17, kde si v rámci rukodělné činnosti tentokrát vyzkoušíme výrobu svíček. Těsíme se na Vás. 

Jak se dělá film o zvěři a přírodě: Sovy – Zdeněk Kouřil

V pondělí 22. 1. 2018 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na setkání s panem Zdeňkem Kouřilem, který se řadu let věnuje natáčení přírody. Tentokrát si pro nás připravil povídání a ukázky filmu o sovách. Těšíme se na Vás. 

Slovo z Charity

Drazí farníci,

dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem.

Každopádně rok 2017 rychle uběhl. Tento rok byl vzpomínkový, charitní službu poskytuje Oblastní charita Přerov již 25 let. Na začátku byly modlitby farníků za vznik charity a i dnes víme, že bez modlitby to nejde. Možná se změnil obsah proseb, ale Pán Ježíš stejně nejlíp ví, co je potřeba.

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Modlitba za Charitu

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2017. 

V Přerově a okolních obcích se letos v lednu vybralo 848 146 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 332 146 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 516 000 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín