Charita Přerov, Charita Kojetín

Oblastní charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Charita Kojetín

Více informací a kontakty na adrese: www.kojetin.charita.cz

Tříkrálová sbírka

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši spolupráci při organizování Tříkrálové sbírky 2019. V letošním roce koledovalo v Přerově a okolních obcích celkem 164 skupinek a výtěžek činí 943 684,- . V Přerově a jeho místních částech to bylo 169 801,- Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky. Výtěžek použije Charita Přerov na nákup pomůcek pro Domácí hospicovou péči, podporu služeb Charity Přerov a na přímou pomoc rodinám v nouzi.

Modlitby za charitu

Přerov, fara

Přednáška Irák

Centrum Sonus

Přednáška: Z Porta kolem Atlantiku do Santiaga de Compostela

Ve středu 13. 2. 2019 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku spojenou s promítáním. O své cestě z Porta do Santiaga de Compostela budou vyprávět Jiří Blažek a Nikola Čapková. Těšíme se na Vás.

Přednáška: O hanáckém kroji

V pondělí 11. 2. 2019 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS,  Palackého 17a, na setkání s paní Jarmilou Vitoslavskou z Troubek, která se zabývá hanáckkými kroji, včetně jejich výroby. Těšíme se na Vás.

Přednáška: Umění stárnout aneb jak šetřit své orgány

V pondělí 4. 2. 2019 od 10:15 hod Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku paní Olgy Župkové na téma:Umění stárnout aneb jak šetřit své orgány. Po přednášce bude následovat cvičení paměti formou her. Těšíme se na Vás.

Zprávy z Charity

Národní potravinová sbírka

 

Slovo z Charity

Drazí farníci, srdečně Vás zdravím.

Před časem Vás otec Pavel informoval o změnách ve vedení Oblastní charity Přerov /OCHP/. V těchto dnech tato skutečnost nastává. Od 1. 10. 2018 odcházím do Hospice na Svatém Kopečku. Mým pokračovatelem je Mgr. Alena Pizúrová, což mi činí radost a útěchu, že naše charita bude v těch správných rukou a podepřena Boží pomocí.

Je čas ohlédnout se zpět. Charita ušla od svého založení před 26 léty kus dobrodružné a milostiplné cesty. Měla jsem tu čest ji provázet dobrých 17 let.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín