CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc

Z centra Ráj

Třetí zářijovou neděli jsme na zahradě fary v Pavlovicích uspořádali odpoledne pro rodiče s dětmi – HROU A POHYBEM – NUDIT SE NEBUDEM. Rodiny si mohly vyzkoušet nové zajímavé venkovní hry v maxi provedení, které jsme koncem léta nakoupili s přispěním dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Kromě zahradních her jsme nakoupili i řadu pěkných stolních her a upravili a dovybavili jsme venkovní areál fary v Pavlovicích. Centrum musí v tomto projektu dofinancovat více než 50 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří přispěli (anebo ještě přispějí) na tento účel.

Z centra Ráj

Léto s CPR Ráj proběhlo hlavně ve znamení příměstských táborů, takzvaných „Prázdninových povyražení“. Těchto tradičních prázdninových týdnů se zúčastnilo celkem 191 dětí v sedmi turnusech. Čtyři proběhly v areálu Ráje v Pavlovicích a po jednom na faře v Domaželicích, na faře v Dřevohosticích a na výletišti v Hradčanech. Kromě příměstských proběhly také klasické tábory – zážitkový tábor pro mládež MISE a stanový tábor pro děti v Pístovicích.  

Z centra Ráj

Ve středu 23. května odpoledne se opět v Pavlovicích sešla skupina rodičů, kteří se po absolvování základního kurzu efektivního rodičovství dále několikrát do roka schází. Účelem je jednak připomenout si základní principy efektivního rodičovství, zamýšlet se nad dalšími společně navrhovanými tématy a v neposlední řadě to bývá příjemné set-kání a povzbuzení i díky diskuzi a možnosti všech do ní přispět a obohatit tak ostatní. Tentokrát si lektorka Maruška Kaňovská z hranického Centra pro rodinu Jitřenka připravila téma VÝCHOVA K ZODPOVĚDNÉ SEXUALITĚ.

Z centra Ráj

V polovině března se na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích konala 24hodinová postní duchovní obnova s Františkou Böhmovou na téma Mateřství. Po příjezdu se účastnice ubytovaly a po večeři začal program. Fanynka začala legendou O kamenné palmě, na které jsme si mohly uvědomit, jak přijmout své problémy a těžkosti a hlavně - kde na to čerpat sílu. Po příběhu jsme si zkusily udělat každá svůj strom a pak jsme postupně všechny stromy obcházely a v tichu žehnaly ženě, které strom patřil. Po večerním programu jsme šly spát a těšily se, co přinese zítřejší den.

Stránky

Prihlásit se k odběru CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc