CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc

Manželství - cesta ke svatosti

Manželé Henry a Agnes Casolani

Malta, krásné slunné souostroví ve Středozemním moři byla dějištěm života dalších služebníků Božích, manželů Casolani. Od roku 1530 Malta patřila rytířskému řádu, který po ní získal jméno, pak se stala roku 1800 britskou kolonií a od roku 1964 je samostatným státem. Je členem EU a zároveň Britského Commonwealthu. Kromě maltštiny se tu hovoří anglicky. 98 % obyvatel je katolického vyznání.

Manželství - cesta ke svatosti

Dalšími manželi, se kterými se na této stránce seznámíme, jsou Eugenio a Marina Balmori. Za jejich příběhem se vypravíme až do Mexika.

Eugenio se narodil v roce 1900 v San Louis Potosí ve vnitrozemí Mexika jako prvorozený. Jeho maminka zemřela po porodu šestého dítěte a tatínek se znovu oženil. Měl celkem deset mladších sourozenců. Otec byl zaměstnán v ropném průmyslu, takže rodina měla relativně dost peněz, ale při tolika dětech jich nikdy nebylo dost. Eugenio ve 22 letech přerušil studia strojírenství, aby nastoupil do americké ropné firmy jako projektant.

MANŽELSTVÍ - cesta ke svatosti

Letos se na této stránce můžeme inspirovat příběhy manželů - svatých, blahoslavených nebo ctihodných, kteří žili v době nedávné. Mnozí, tak jako i někteří z nás, nemuseli mít ideální dětství, dospívání a mládí, ale hledali cestu a našli Ježíše a skrze něj i cestu manželstvím k pochopení a žití velikosti Boží lásky. Jedním z těchto manželů jsou i blahoslavený František Jägerstätter a jeho manželka Franzisca

Z centra Ráj

MANŽELSTVÍ - cesta ke svatosti

Je možné žít v manželství a stát se svatým?

Je možné jako manžel či manželka dosáhnout svatosti? Proč taková „divná“ otázka? Schválně: kolik znáte svatých manželů v dějinách církve...  Držím v ruce italsky psanou knížku „Svatí žijící v manželství“, která ve mně vyvolává právě tuto provokativní otázku. Svatí? Jistě! Jaké zástupy vzorů dokonalé lásky k Bohu nám církev předkládá! Ale svatí JAKO manželé? Počkejte, nechte mě přemýšlet. J

Z centra Ráj - Dovolit Pánu, aby nás potkal

Připravit se na Vánoce modlitbou, činorodou láskou a chválou; s otevřeným srdcem se nechat potkat od Pána, který vše obnovuje – vyzval papež František. Papež komentoval čtení z evangelia (Mt 8,5-11), ve kterém římský setník s velkou vírou žádá Ježíše o uzdravení pro svého služebníka., a připomněl, že v těchto dnech „začínáme novou cestu, cestu církve, vstříc Pánovu Narození“. Jdeme na setkání s Pánem, protože Vánoce nejsou pouhým dějinným výročím či vzpomínkou na něco krásného. „Vánoce jsou něčím víc: jdeme na setkání s Pánem. Vánoce jsou setkáním!

Z centra Ráj

Rodina sílí modlitbou II.

Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi“

 

 

Modlitba podle slov papeže Františka

Cesta manželství není jednoduchá,ale je velmi krásná

Z promluvy papeže Františka při setkání rodin 27. 10. 2013, nám. sv. Petra

2014 – ROK RODINY

V tomto roce si připomeneme 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů. Česká biskupská konference vyhlásila rok 2014 Rokem rodiny. Biskupové chtějí pozornost zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, ale zároveň je místem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu. Papež František svolal na podzim roku 2014 mimořádnou synodu o rodině, která má pomoci „hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny“. 

Stránky

Prihlásit se k odběru CPR, SFŘ, ČKA, Maltézská pomoc