Kojetín, Měrovice, Křenovice

Biřmování v Křenovicích

Uplynulo pět roků a farníci v Kojetíně, Křenovicích a Měrovicích tak opět dostali možnost přijmout svátost biřmování. Přihlásilo se 42 zájemců, z tohoto počtu bylo 14 Romů. 12 zájemců bylo starších 40 let, 14 již bylo ženatých. Věkový rozdíl přihlášených se pohyboval od 16 do 76 let. Čtyři zájemci patřili do cizích farností.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Také v naší mateřské škole začínáme nový kalendářní rok. Prožíváme určité očekávání, co tento rok přinese a radujeme se z toho, co jsme prožili o Vánocích – DÍTĚ JEŽÍŠ SE NARODIL, chce zůstat mezi námi, v našem srdci.

Kojetínská církevní mateřská škola může po úpravách uvítat více dětí

Nového oddělení se počátkem letošního září dočkala Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně. Vedení církevní školky v čele s řeitelkou Marií Přecechtělovou i farnost tak vyhověli přání rodičů, kteří mají o umístění svých potomků v tomto zařízení velký zájem, a navýšili jeho celkovou kapacitu až na 40 dětí.

Bratr Teodor proti nepříteli....

 

  Bratr Teodor byl cisterciáckým mnichem ve francouzském klášteře Panny Marie od Septfons. Byl nucen bojovat v napoleonské armádě, která táhla do Ruska. Když byla tato armáda ohrožena ruskou strategií spálené země, musela se dát na ústup.

 

Měrovický kostel slavil 200 let….

 Poslední srpnovou neděli si věřící i další obyvatelé Měrovic nad Hanou společně s pozvanými hosty připomněli významné výročí, 200 let od posvěcení farního kostela. Příprava události byla zahájena už na počátku roku a svou pomoc při ní ústy svého starosty Ladislava Bařiny slíbila i obec. Paní Zdeňka Mollinová, která se léta zabývá církevní historií přerovského děkanátu, připravovala už od února výstavu o dějinách kostela a farnosti. Nástěnky informující o jednotlivých událostech dotvořila bohatá obrazová dokumentace i historické dokumenty, a také ukázka některých liturgických předmětů.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kojetín, Měrovice, Křenovice