Kojetín, Měrovice, Křenovice

Úvodník - říjen 2015

Vstupujeme do měsíce října, který tradičně patří modlitbě svatého růžence. Každý rok se snažím v tomto měsíci číst apoštolský list svatého otce Jana Pavla II., který vydal v roce 2002 k vyhlášení Roku svatého růžence. Onen apoštolský list je vynikajícím papežským dokumentem o této modlitbě. Je zdůrazněn a velmi podrobně vylíčen duchovní rozměr modlitby svatého růžence. Modlitba růžence má být denní součástí našeho života, protože dlouhodobá zkušenost prozrazuje její velmi dobrý duchovní vliv.

Světec měsíce

 

 

Blahoslavený Zefyrin Giménez Malla

Muž, jenž riskoval vlastní život a neváhal se postavit na obranu kněze.

Územní pastorační změny na Kojetínsku

Už delší dobu se mluvilo na Arcibiskupství olomouckém o scelení politických a církevních okrsků. Tato věc se týkala i duchovní správy na Kojetínsku. Jedná se o obec Koválovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrnice (asi 250 obyvatel).

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Měrovice nad Hanou

První písemná zmínka o obci je z roku 1466 v Zemských deskách olomouckých, tehdy se ovšem psala Mirowicze a patřila k majetkům olomouckého biskupství, daným králem Zikmundem do zástavy spolu s celým kojetínským panstvím. Panství měnilo držitele při různých prodejích a postoupeních zástav a skoro v každé listině se obec jmenuje jinak. Dnešní jméno Měrovice se objevilo teprve v roce 1567 jako Mierowicze.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Křenovice u Kojetína

Nejstarší zmínka o Křenovicích se nachází ve sbírce Codex Diplomaticus Moraviae, kde se uchovaly dvě listiny olomouckého biskupa Konráda I., první z roku 1322, která se týká koupě části Křenovic od Záviše z Poštátu za 100 hřiven, a druhá je darováním tohoto statku olomoucké kapitule v roce 1326. V roce 1406 koupila olomoucká kapitula zbytek vsi se svobodným dvorem od Markéty, vdovy po Janu z Křeno-vic, a jejího syna Petra.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Kojetín

První písemná zmínka o Kojetíně pochází z roku 1233 a nachází se v listině moravského markraběte Přemysla. Kojetínské panství a samo město Kojetín vzrůstá za pánů z Pernštejna. Tomu přispělo udělení práva výročního trhu v roce 1523. Od roku 1948 do roku 1960 byl Kojetín okresním městem.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V Mateřské škole sv. Josefa se v této době ozývá radostné ,,Vesel se nebes Královno.“ Prožíváme dobu velikonoční, na kterou jsme se přiměřeně dětskému vnímání připravovali.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Dne 2. září 2013 začal v mateřské škole nový školní rok. Je to čtvrtý školní rok v historii mateřské školy s  názvem Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně.

Tato škola v Kojetíně má však mnohem bohatší historii. První církevní mateřskou školu požehnal kroměřížský probošt Cyril Stojan. Zahájila svůj provoz v roce 1899 a jejími provozovateli byla Kongregace sv. Františka Svatého kříže. Dům, ve kterém se nacházíme, spolu s charitním zařízením, se dnes jmenuje Dům sv. Josefa, kdysi Dům Svaté rodiny.

Biřmování v Křenovicích

Uplynulo pět roků a farníci v Kojetíně, Křenovicích a Měrovicích tak opět dostali možnost přijmout svátost biřmování. Přihlásilo se 42 zájemců, z tohoto počtu bylo 14 Romů. 12 zájemců bylo starších 40 let, 14 již bylo ženatých. Věkový rozdíl přihlášených se pohyboval od 16 do 76 let. Čtyři zájemci patřili do cizích farností.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Také v naší mateřské škole začínáme nový kalendářní rok. Prožíváme určité očekávání, co tento rok přinese a radujeme se z toho, co jsme prožili o Vánocích – DÍTĚ JEŽÍŠ SE NARODIL, chce zůstat mezi námi, v našem srdci.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kojetín, Měrovice, Křenovice