Vlkoš, Bochoř, Říkovice

Královská návštěva v MŠ a ZŠ Vlkoš

V den svátku Tří králů jsme s dětmi z Mateřské a Základní školy ve Vlkoši prožili tři krásná setkání. Ve školce jsem si před vyučováním „vypůjčila“ tři děti, které jsem oblékla za krále a spolu jsme navštívili všechny třídy ve škole a na závěr i jejich školku.

Jak jsme prožívali advent ve Vlkoši

O první adventní neděli v podvečer byl v kostele adventní koncert a po něm jsme se s rodinami sešli v klubovně na faře, kde jsme si vyprávěli o adventu a možnosti, jak jej ve farnosti i v rodinách prožít. Představili jsme si krásný program, který připravilo naše katechetické centrum v Olomouci. Na nástěnce v předsíni kostela jsme měli obrázek Panny Marie a po stranách dvě okna, kam jsme během adventu dolepovali dětem hvězdičky za účast na mši svaté. Další obrázek jsme měli ve škole a hvězdičky si děti kreslily za modlitbu.

Rozhovory

Milí čtenáři,

přinášíme Vám rozhovor s P. Mgr. Krzysztofem Leonem Klatem, který byl ustanoven výpomocným duchovním farností Bochoř, Vlkoš u Přerova, Říkovice a Žalkovice a sídlí na faře v Bochoři. 

Můžete se nám krátce představit a říci něco o sobě?

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Děkanát Přerov zabodoval v biblické soutěži

V Hranicích se ve středu 23. listopadu 2016 konalo okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Z našeho děkanátu své soutěžící vyslaly 3 školy a každá sklidila úspěch. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo téměř 80 žáků a studentů základních a středních škol, které čekal náročný biblický kvíz. V letošním roce si soutěžící do hloubky nastudovali kapitoly, týkající se Ježíšova narození (I. kategorie), knihy Gedeon a Rút (II. kategorie), Listy Korinstským (III. kategorie) a středoškoláků se týkala témata: Job, Jeremjáš a Pláč Jeremjášův.

Za odměnu na legiovlak

Během října jsme s dětmi z Vlkoše navštěvovali kostel a společně se modlili růženec nebo jeho část. Pro děti byla u sochy Panny Marie připravená nástěnka s prázdným nakresleným „provázkem“, na který jsme postupně dokreslovali „korálky“. Děti přicházely na růženec v pátek přede mší svatou a s náboženstvím jsme měli v kostele schůzku s otcem Kryštofem, který nám ukázal zajímavé sochy v kostele, a společně jsme se pomodlili desátek růžence za nemocnou holčičku.

Výlet do Luhačovic

V sobotu 24. září jsme se s dětmi z náboženství vydali vlakem do Luhačovic. V Hulíně se k nám ještě připojila skupinka rodin z Kroměříže. Ve vlaku jsme hráli seznamovací hru a čas nám rychle ubíhal. Po příjezdu jsme se vydali do kostela Svaté Rodiny, kde na nás čekal otec Jiří Orság se scholou a rodina Štěpánova.

Májové ve Vlkoši

O květnových nedělích se farníci z Vlkoše tradičně scházejí k májovým pobožnostem u kapliček za vesnicí nebo ve vsi. Za pěkného počasí to bývají krásné chvíle, abychom uctívali Pannu Marii.

Dětské křížové cesty ve Vlkoši

Jak se již stalo zvykem, bývají v postní době křížové cesty v pátek určené především pro děti. Během pobožnosti nesou děti kříž, který si postupně předávají. Křížové cesty s texty pro děti vybíráme z knih, které máme v naší farní knihovně. Většinou se dva větší čtenáři střídají v předčítání jednotlivých zastavení. V rámci přípravy na Národní eucharistický kongres jsme letos využili námět brněnského katechetického centra s názvem „Monstrance s drahokamy pro Ježíše“.

Ve Vlkoši byla radost

Děti z Vlkoše se zúčastnily výtvarné soutěže „Nakresli Tři krále“, kterou vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí u příležitosti konání tříkrálové sbírky. Do soutěže se sešlo téměř 300 prací od jednotlivců či skupinek dětí z mnoha koutů České republiky. Tři králové byli zpracováni různými způsoby, a protože jednou z podmínek bylo, že se bude jednat o koláž, byly použity různé materiály: barevné papíry, kamínky, seno, keramická hlína, látky, vlna, korálky, knoflíky, koření, písek...

Stránky

Prihlásit se k odběru Vlkoš, Bochoř, Říkovice