Vlkoš, Bochoř, Říkovice

Rozhovory

Milí čtenáři,

přinášíme Vám rozhovor s P. Mgr. Krzysztofem Leonem Klatem, který byl ustanoven výpomocným duchovním farností Bochoř, Vlkoš u Přerova, Říkovice a Žalkovice a sídlí na faře v Bochoři. 

Můžete se nám krátce představit a říci něco o sobě?

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Děkanát Přerov zabodoval v biblické soutěži

V Hranicích se ve středu 23. listopadu 2016 konalo okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Z našeho děkanátu své soutěžící vyslaly 3 školy a každá sklidila úspěch. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo téměř 80 žáků a studentů základních a středních škol, které čekal náročný biblický kvíz. V letošním roce si soutěžící do hloubky nastudovali kapitoly, týkající se Ježíšova narození (I. kategorie), knihy Gedeon a Rút (II. kategorie), Listy Korinstským (III. kategorie) a středoškoláků se týkala témata: Job, Jeremjáš a Pláč Jeremjášův.

Za odměnu na legiovlak

Během října jsme s dětmi z Vlkoše navštěvovali kostel a společně se modlili růženec nebo jeho část. Pro děti byla u sochy Panny Marie připravená nástěnka s prázdným nakresleným „provázkem“, na který jsme postupně dokreslovali „korálky“. Děti přicházely na růženec v pátek přede mší svatou a s náboženstvím jsme měli v kostele schůzku s otcem Kryštofem, který nám ukázal zajímavé sochy v kostele, a společně jsme se pomodlili desátek růžence za nemocnou holčičku.

Výlet do Luhačovic

V sobotu 24. září jsme se s dětmi z náboženství vydali vlakem do Luhačovic. V Hulíně se k nám ještě připojila skupinka rodin z Kroměříže. Ve vlaku jsme hráli seznamovací hru a čas nám rychle ubíhal. Po příjezdu jsme se vydali do kostela Svaté Rodiny, kde na nás čekal otec Jiří Orság se scholou a rodina Štěpánova.

Májové ve Vlkoši

O květnových nedělích se farníci z Vlkoše tradičně scházejí k májovým pobožnostem u kapliček za vesnicí nebo ve vsi. Za pěkného počasí to bývají krásné chvíle, abychom uctívali Pannu Marii.

Dětské křížové cesty ve Vlkoši

Jak se již stalo zvykem, bývají v postní době křížové cesty v pátek určené především pro děti. Během pobožnosti nesou děti kříž, který si postupně předávají. Křížové cesty s texty pro děti vybíráme z knih, které máme v naší farní knihovně. Většinou se dva větší čtenáři střídají v předčítání jednotlivých zastavení. V rámci přípravy na Národní eucharistický kongres jsme letos využili námět brněnského katechetického centra s názvem „Monstrance s drahokamy pro Ježíše“.

Ve Vlkoši byla radost

Děti z Vlkoše se zúčastnily výtvarné soutěže „Nakresli Tři krále“, kterou vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí u příležitosti konání tříkrálové sbírky. Do soutěže se sešlo téměř 300 prací od jednotlivců či skupinek dětí z mnoha koutů České republiky. Tři králové byli zpracováni různými způsoby, a protože jednou z podmínek bylo, že se bude jednat o koláž, byly použity různé materiály: barevné papíry, kamínky, seno, keramická hlína, látky, vlna, korálky, knoflíky, koření, písek...

Milé vánoční překvapení

 

Dětský růženec

Během měsíce října se děti ve Vlkoši zapojily do modlitby svatého růžence. Před každou páteční mší svatou se předmodlovaly právě děti. Modlili jsme se různými způsoby a přemýšleli nad bolestnými tajemstvími v rozjímavém růženci. Nejvíce se dětem líbil růženec zpívaný. Na nástěnce si pak každý mohl vybarvit korálek na nitce a vytvořili jsme tak během října nový nakreslený růženec, který vznikl díky našim modlitbám. Modlitby dětí, jež mají čistá srdce, mají v nebi velikou cenu. Moudří a zbožní předkové říkávali, že dětská modlitba proráží nebesa.

Stránky

Prihlásit se k odběru Vlkoš, Bochoř, Říkovice