Historie a památky

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Sakrální stavby na Pražském hradě

2. část

V minulém čísle jsme pojednali o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto čísle představím ostatní sakrální stavby. Text o bazilice sv. Jiří pochází z knihy Staropražské pověsti a legendy od Julia Košnáře. Text jsme lehce upravili a převedli do moderní češtiny. Mapku s popisem míst, o nichž budeme hovořit, naleznete pro připomenutí v minulém - prosincovém čísle Slova.

 

Bazilika sv. Jiří s areálem zrušeného kláštera

Události let 1945 - 1948

 

Další díl pojednává o procesu s představiteli bývalého Slovenského štátu v čele s Jozefem Tisem.

 

  Proces byl zahájen 2. prosince 1946. Předsedou senátu byl JUDr. Igor Daxner, původně evangelík, později komunista, účastník SNP. Komunisté prosadili, aby proces řídil právě on, navzdory námitkám představitelů Demokratické strany i církevních kruhů pro možnou předpojatost. Obavy byly oprávněné, sám Daxner totiž rozhodoval, kdo bude mít přístup do soudní síně.

 

Církevní památky - kostel sv. Marka v Přerově

Willenbergerův dřevoryt na titulním listě Paprockého knihy „Zrcadlo slavného markrabství moravského“ zobrazuje Přerov při pohledu z pravého břehu Bečvy. Je vidět most s branou a vedle ní překvapivě velký kostel sv. Marka. Jan Willenberger i na maličkém obrázku zachytil docela věrně proporce stavby, jejíž základy v těchto dnech odkrývají archeologové.

Světec měsíce - Sv. Hilarius, biskup a učitel církve

 

Narodil se kolem roku 315 v Poitiers a kolem roku 350 se stal tamějším biskupem. Postavil se proti šířícímu se arianismu a císař Konstans ho poslal na čtyři roky do vyhnanství do Malé Asie. Ve svých spisech vykládal Písmo svaté a hájil víru v Kristovo božství a Nejsvětější Trojici. Po svém návratu se přičinil, aby v celé Galii zvítězilo učení nicejského sněmu. Zemřel v roce 367, jeho památku slavíme 13. ledna.                                                                                                                           Jaroslav Branžovský

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)  („Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945) Dokončení

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)

(„Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945)

P. Ignát Wurm, čestný občan města Přerova...

 V těchto dnech vzpomeneme nejen v Přerově, ale i v Olomouci, Kojetíně, Tovačově a jiných obcích významného člověka, katolického kněze, etnografa, redaktora, literárního publicistu, poslance říšského sněmu ve Vídni a zemského sněmu za Přerovsko a svého Čestného občana P. Ignáta Wurma. Nejen, že je tak trochu zapomenut, ačkoliv 100. výročí jehoúmrtíje uvedeno v některých kalendářích, ačkoliv v mnoha městech a obcích jsou po něm pojmenoványulice, ale tím přibližujeme život těch, kteří šli před námi a často jim i splácíme dluh.

Putování

 

 

   Sloup 

Blahoslavený John Henry Newman, kardinál

Před dvaceti lety, 21. ledna 1991 prohlásil nyní již blahoslavený Jan Pavel II. kardinála Newmana za ctihodného a loni 19. září při své pastorační návštěvě ve Velké Británii jej Benedikt XVI. beatifikoval.

Anežko naše, Anežko Česká

Obraze dějin svárem rozpraskaný

hojivý jitroceli na bolestné rány

na cestu holi bílá pro slepé a nevidomé  

vozíčku záchranný pro beznohé a chromé

větévko nadějná v zobáčku holubice

pokojná duho, ve tmě jasná svíce

plaménku života z přítomna do věčnosti tryskající….        

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky