Historie a památky

Kaple sv. Bartoloměje v Měrovicích na Hané

Od roku 1998 je měrovický kostel sv. Bartoloměje státní kulturní památkou, jako jeden ze zachovaných objektů tzv. „lidového“ nebo také „vesnického“ baroka.

Samotná stavba je ovšem z dřívější než barokní doby. Jednolodní kostel uprostřed malého hřbitova je zmiňován už v roce 1544 a k roku 1597 se jako jeho správce uvádí nekatolický pastor. Po roce 1621 nemohlo být zdejší obročí pro nedostatek katolických kněží obsazeno, a tak bylo filiálkou Němčic až do 31. prosince 1811.

Kostel sv. Jana Křtitele v Prosenicích

Velké a Malé Prosenice spolu s obcí Buk byly přifařeny k Předmostí.

Kaple Sedmibolestné Panny Marie v Horní Moštěnici

Dnes už neexistující kapli založil se souhlasem obce z 8. září 1722 Václav Nesrsta z čp. 95 za faráře Karla Ignáce Petra. Kaple ve stylu „selského“ baroka byla téhož roku postavena na severním konci městečka při silnici a na její oltářík byla umístěna malá dřevěná Pieta, dílo neznámého lidového řezbáře.

Kaple sv. Anny v Křenovicích

V roce 1974 veliká bouře vyvrátila starou lípu u kaple sv. Anny „na Korábě“, ta zasáhla Památkovým úřadem chráněnou stavbu, rozbila střechu a část zdiva. Při opravě zborceného krovu se našla deska, z níž je patrno, že kaple byla postavena v roce 1832, krov podepsali „Gan Sazel Rich. / Matis Zatloukal Pudmistr / Gan Šopprl Mlaczi“ (G je dnešní J).

Kaple Rozeslání svatých Apoštolů v Radvanicích

Radvanice až do roku 1792 sestávaly ze dvou samosprávných obcí se společným rychtářem: půhončí (svobodné, „pohončí“) a selské (poddanské, tzv. „veselské strany“, náležející k panství Veselíčko). Přifařeny byly k Oseku až do 3. března 1953, kdy byly přefařeny k Prosenicím. Po zrušení úřadu půhončích Josefem II. přešla „pohončí“ obec „dobrovolně“ do poddanství lipenského. Rychtářem ale stále zůstával její příslušník. Někdy od poloviny 18.st. stála na návsi dřevěná zvonice.

Kaple sv. Jana a Pavla v Popovicích

Popovice byly vždy přifařeny k Předmostí. Měly uprostřed obce na návsi malou, pravděpodobně dřevěnou zvoničku, postavenou před gruntem č. 12 podle císařského nařízení někdy kolem roku 1762.

Kostel sv. Václava v Suchonicích

V Suchonicích stávala obecní zvonice s malou kaplí sv. Urbana, papeže a mučedníka. O její stavbě neexistují historické doklady, ačkoliv určitě existovala už na začátku 19. století. Mše svaté se v ní sloužily jen výjimečně, jako např. v roce 1908, kdy byl 5. července vysvěcen v Olomouci místní rodák P. Jakub Grolich. Po primiční mši svaté, kterou měl v neděli 12. července v Penčicích, ve všední dny „celebroval v kapli Suchonské k veliké radosti Suchonských“.

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Sakrální stavby na Pražském hradě

2. část

V minulém čísle jsme pojednali o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto čísle představím ostatní sakrální stavby. Text o bazilice sv. Jiří pochází z knihy Staropražské pověsti a legendy od Julia Košnáře. Text jsme lehce upravili a převedli do moderní češtiny. Mapku s popisem míst, o nichž budeme hovořit, naleznete pro připomenutí v minulém - prosincovém čísle Slova.

 

Bazilika sv. Jiří s areálem zrušeného kláštera

Události let 1945 - 1948

 

Další díl pojednává o procesu s představiteli bývalého Slovenského štátu v čele s Jozefem Tisem.

 

  Proces byl zahájen 2. prosince 1946. Předsedou senátu byl JUDr. Igor Daxner, původně evangelík, později komunista, účastník SNP. Komunisté prosadili, aby proces řídil právě on, navzdory námitkám představitelů Demokratické strany i církevních kruhů pro možnou předpojatost. Obavy byly oprávněné, sám Daxner totiž rozhodoval, kdo bude mít přístup do soudní síně.

 

Církevní památky - kostel sv. Marka v Přerově

Willenbergerův dřevoryt na titulním listě Paprockého knihy „Zrcadlo slavného markrabství moravského“ zobrazuje Přerov při pohledu z pravého břehu Bečvy. Je vidět most s branou a vedle ní překvapivě velký kostel sv. Marka. Jan Willenberger i na maličkém obrázku zachytil docela věrně proporce stavby, jejíž základy v těchto dnech odkrývají archeologové.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky