Historie a památky

Kaplička sv. Anny v Tovačově-Anníně

Když Ernest hrabě Kuenburg v roce 1793 převzal těžce zadlužené dědictví po svém otci Franzovi, hledal cestu, jak výnos tovačovského panství zvýšit. Jako jiní šlechtičtí velkostatkáři té doby přistoupil na relativní osamostatnění poddaných a náhradu robot ročním poplatkem. Už jeho otec založil kolonii „Zádvoří“ (dnešní Arnoštov), mezi jejíž osadníky rozdělil půdu panského dvora v Oplocanech. Další pozemky chtěl získat vysušením nevýnosného Skašova, třetího největšího rybníku na Moravě.

Kaple sv. Antonína a Vendelína v Čelechovicích

Čelechovice od nepaměti patřily ke kokorské farnosti.

Kaple sv. Urbana v Buku

Kaple byla postavena na místě původní obecní zvoničky z roku 1725, v letech 1836-37, za P. Ignáce Spurného, lokalisty v Prosenicích, kam byl Buk přifařen.

Kaple sv. Bartoloměje v Měrovicích na Hané

Od roku 1998 je měrovický kostel sv. Bartoloměje státní kulturní památkou, jako jeden ze zachovaných objektů tzv. „lidového“ nebo také „vesnického“ baroka.

Samotná stavba je ovšem z dřívější než barokní doby. Jednolodní kostel uprostřed malého hřbitova je zmiňován už v roce 1544 a k roku 1597 se jako jeho správce uvádí nekatolický pastor. Po roce 1621 nemohlo být zdejší obročí pro nedostatek katolických kněží obsazeno, a tak bylo filiálkou Němčic až do 31. prosince 1811.

Kostel sv. Jana Křtitele v Prosenicích

Velké a Malé Prosenice spolu s obcí Buk byly přifařeny k Předmostí.

Kaple Sedmibolestné Panny Marie v Horní Moštěnici

Dnes už neexistující kapli založil se souhlasem obce z 8. září 1722 Václav Nesrsta z čp. 95 za faráře Karla Ignáce Petra. Kaple ve stylu „selského“ baroka byla téhož roku postavena na severním konci městečka při silnici a na její oltářík byla umístěna malá dřevěná Pieta, dílo neznámého lidového řezbáře.

Kaple sv. Anny v Křenovicích

V roce 1974 veliká bouře vyvrátila starou lípu u kaple sv. Anny „na Korábě“, ta zasáhla Památkovým úřadem chráněnou stavbu, rozbila střechu a část zdiva. Při opravě zborceného krovu se našla deska, z níž je patrno, že kaple byla postavena v roce 1832, krov podepsali „Gan Sazel Rich. / Matis Zatloukal Pudmistr / Gan Šopprl Mlaczi“ (G je dnešní J).

Kaple Rozeslání svatých Apoštolů v Radvanicích

Radvanice až do roku 1792 sestávaly ze dvou samosprávných obcí se společným rychtářem: půhončí (svobodné, „pohončí“) a selské (poddanské, tzv. „veselské strany“, náležející k panství Veselíčko). Přifařeny byly k Oseku až do 3. března 1953, kdy byly přefařeny k Prosenicím. Po zrušení úřadu půhončích Josefem II. přešla „pohončí“ obec „dobrovolně“ do poddanství lipenského. Rychtářem ale stále zůstával její příslušník. Někdy od poloviny 18.st. stála na návsi dřevěná zvonice.

Kaple sv. Jana a Pavla v Popovicích

Popovice byly vždy přifařeny k Předmostí. Měly uprostřed obce na návsi malou, pravděpodobně dřevěnou zvoničku, postavenou před gruntem č. 12 podle císařského nařízení někdy kolem roku 1762.

Kostel sv. Václava v Suchonicích

V Suchonicích stávala obecní zvonice s malou kaplí sv. Urbana, papeže a mučedníka. O její stavbě neexistují historické doklady, ačkoliv určitě existovala už na začátku 19. století. Mše svaté se v ní sloužily jen výjimečně, jako např. v roce 1908, kdy byl 5. července vysvěcen v Olomouci místní rodák P. Jakub Grolich. Po primiční mši svaté, kterou měl v neděli 12. července v Penčicích, ve všední dny „celebroval v kapli Suchonské k veliké radosti Suchonských“.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky