Historie a památky

Katolické spolky

Katolické spolky v historii přerovské farnosti.

Pouti a procesí v historii Přerova

Přerov během jeho historie postihla celá řada velkých neštěstí, především požáry a epidemie. S prosbou za odvrácení těchto hrůz byla spojena záslibná procesí a hromadné pouti, které se konaly ještě po druhé světové válce. Kromě toho se konaly tradiční církevní průvody na Vzkříšení, v Křížové dny, o svátku Božího Těla a v jeho oktávu, a o svátku Všech věrných zesnulých.

Procesí:

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Historie farnosti Předmostí

Pokud se dá věřit ústnímu podání a tradici, mělo by být Předmostí starší než samotný Přerov...

Farní kostel sv. Marie Magdaleny

Fara a obročí

Klášter na Šířavě

Historie kláštera Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě.

Klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Podnět k její stavbě dalo objevení jediného vodního pramene v přerovském katastru. Celé město bylo totiž zásobováno jen vodou z Bečvy nebo z kopaných studní.

Kříže a sochy v Přerově

Morový sloup sv. Josefa, smírčí kříže, sochy sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie Svatohostýnské.

Morový sloup sv. Josefa

Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michaela archanděla na Šířavě.

Kostel sv. Michaela Archanděla

Ani u tohoto kostela nevíme, kdy přesně vznikl. Prý to byl původně malý kostelík na začátku vesnice, jejíž náves byla pokračováním přerovského tržiště, tzv. Široké ulice. Vedle něho stávala dřevěná zvonice, na níž visel zvon, ulitý roku 1496 ad honorem Sancti Michaelis. Zasvěcení zvonu je jediným dokumentem před rokem 1556, kdy byl podle zápisů Jednoty Bratrské pohřben bratr Matěj Berounský u sv. Michala pod kobku...

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky