Historie a památky

P. Antonín Vysloužil

P. Antonín Vysloužil

Faráři v Přerově

Posloupnost farářů v Přerově.

Katolické spolky

Katolické spolky v historii přerovské farnosti.

Pouti a procesí v historii Přerova

Přerov během jeho historie postihla celá řada velkých neštěstí, především požáry a epidemie. S prosbou za odvrácení těchto hrůz byla spojena záslibná procesí a hromadné pouti, které se konaly ještě po druhé světové válce. Kromě toho se konaly tradiční církevní průvody na Vzkříšení, v Křížové dny, o svátku Božího Těla a v jeho oktávu, a o svátku Všech věrných zesnulých.

Procesí:

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Historie farnosti Předmostí

Pokud se dá věřit ústnímu podání a tradici, mělo by být Předmostí starší než samotný Přerov...

Farní kostel sv. Marie Magdaleny

Fara a obročí

Klášter na Šířavě

Historie kláštera Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě.

Klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Podnět k její stavbě dalo objevení jediného vodního pramene v přerovském katastru. Celé město bylo totiž zásobováno jen vodou z Bečvy nebo z kopaných studní.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky