Historie a památky

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

(3. pokračování)

 

 

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

Pro nedostatečnost kostela na Kopci si Bratří roku 1554 postavili nový sbor – pozdější kostel sv. Marka u Bečvy.

Boží Tělo v Přerově před 50 lety

Slavnost Božího Těla, dnes zvaná slavnost Těla a Krve Páně, byla největší místní církevní slavností až do druhé světové války. Průvod s Nejsvětější Svátostí při ní obešel historickou část města a cestou vykonal čtyři eucharistické pobožnosti u zvláštních oltářů. První zastavení bylo vždy na Dolním náměstí, kde stál oltářík u radnice, druhé na Horním nám. u čp. 21, třetí u zámku („hraběcí“), čtvrté na nám. TGM u Psotovy lékárny.

Korunka pro sochu Panny Marie

Korunka chce být a zůstat jako viditelné znamení našeho zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost
není maličkost.

Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií. 18. 2. si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia.

P. Josef Tomčík

Vzpomínka na patera Josefa Tomčíka
Krátké politické uvolnění v roce 1968 bylo kladně využito také k tomu, aby se do aktivní pastorační činnosti vrátili kněží, kterým komunistický režim zakázal kněžskou činnost vykonávat.

Mons. ThDr. Bohumil Zlámal

Narodil se 21. prosince 1904 v Oprostovicích, patřících k farnosti Soběchleby. Rodiče byli chudobní domkáři, Bohumil byl jejich druhorozeným synem. Otec brzy zemřel a maminka se musela postarat o tři chlapce, jejichž poručníkem se stal František Solař, rolník v Oprostovicích. Nejstarší Josef byl zdravý, ale malý Bohumil často a dlouho stonal, a tak do národní školy v Oprostovicích chodil osm let (1910 – 1918). Josef se živ a skoro zdráv vrátil z první světové války jako ruský legionář a stal se hlavou rodiny. Ujal se hospodářství a péče o maminku Josefu i bratry.

Pater Cyril Juroška, SBD

P. Cyril Juroška se narodil se 29. června 1921 na Prostřední Bečvě, patřící k farnosti Hutisko. Měl jedenáct sourozenců – čtyři zemřeli ještě v dětství, čtyři v dospělém věku a v roce 2004 ještě žili dva jeho bratři a sestra. Sám napsal: „Neradostné mládí jsem prožil doma i u cizích lidí.

P. Antonín Vysloužil

P. Antonín Vysloužil

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky