Plánujeme (Co bude)

Hraná křížová cesta: Lorenco

Přerov, sv. Vavřinec

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Velikonoční svatá zpověď 8:30 - 11:00

Přerov, sv. Vavřinec

Děkanátní setkání mládeže

Pavlovice

Velikonoční svatá zpověď 16:00 - 18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara v Přerově

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Beseda CPR: Bylinky

Pavlovice

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)