Plánujeme (Co bude)

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Tříkrálová sbírka v Přerově

Přerov

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně

Předmostí

Začátek adoračního dne v Předmostí

Předmostí

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)