Plánujeme (Co bude)

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro mládež

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara v Přerově

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)