Plánujeme (Co bude)

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Ranní mše svatá v 9:00, státní svátek

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v nemocnici na LDN

Přerov, nemocnice

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Ples Centra pro rodinu

Pavlovice

Modlitby matek

Fara v Přerově

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)