Plánujeme (Co bude)

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Ekumenická bohoslužba za město a stát

Přerov, sv. Vavřinec

Předtím je vzpomínkové shromáždění v 17:00 hod. na náměstí TGM

Dnes není večerní mše svatá

Ranní mše svatá v 9:00, státní svátek

Přerov, sv. Vavřinec

Víkend tátů s dětmi

Pavlovice, CPR

Modlitby matek

Fara v Přerově

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)