Plánujeme (Co bude)

Modlitba za Charitu

Fara v Přerově

ZRUŠENO: Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Ples v Kokorách

Kokory

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara v Přerově

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)