Plánujeme (Co bude)

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Čtení z Bible

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Zahradní slavnost CPR

Pavlovice, fara

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých po biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)