Plánujeme (Co bude)

Karneval pro děti

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v Přerově:

ráno v 8:00 a večer v 18:00

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá svátku Uvedení Páně do chrámu

Předmostí, kostel

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání katechetů děkanátu

Fara v Přerově

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)