Plánujeme (Co bude)

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Farní oběd

Centrum Sonus

Přihlašování ve farní prodejně

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Zápis úmyslů na mše svaté v Přerově

Fara v Přerově

Modlitby matek

Fara v Přerově

Tichá eucharistická adorace

Předmostí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)