Plánujeme (Co bude)

Roráty

Předmostí, kostel

Křesťanský silvestr mládeže

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Zapisování úmyslů na mše svaté

Fara Přerov

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

SPOLČO I

Centrum Sonus

Modlitby za Charitu

Fara Přerov

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)