Plánujeme (Co bude)

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Přednáška o cestě do Santiaga

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)