Plánujeme (Co bude)

Biřmování v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Nácvik biřmování

Přerov, sv. Vavřinec

Poslední májová pobožnost

Přerov, sv. Vavřinec

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v Přerově: 8:00 a 18:30

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

První svaté přijímání v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)