Plánujeme (Co bude)

Kavárna pro seniory: Island

Ve středu 14. 6. 2017 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku s promítáním fotografií. O Islandu bude vyprávět paní Jaroslava Goláňová. Těšíme se na Vás.

Květná zahrada Kroměříž

V úterý 13. 6. 2017 Vás zveme na společný výlet do Květné zahrady v Kroměříži. Sraz je na autobusovém nádraží v 9:50 hod. Odjezd autobusu v 10:00 hod. ze stanoviště 12. Předpokládaný návrat 13:30 hod. Těšíme se na Vás. 

Vycházka s trekingovými holemi: Žebračkou do Lýsek

V úterý 6. 6. 2017 Vás zveme na společnou vycházku Žebračkou do Lýsek a zpět. Sraz je v 10:20 hod. na centru SONUS. Těšíme se na Vás. 

Jak si uchovat bystřejší mozek

V pondělí 5. 6. 2017 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku paní Olgy Župkové na téma: Jak si uchovat bystřejší mozek. Po přednášce bude následovat praktické cvičení paměti. Těšíme se na Vás.

Noc kostelů

Přerov a Předmostí

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)