Plánujeme (Co bude)

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI

„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“       

                              (Otto Hermann Pesch)

Ekumenická bohoslužba slova

Přerovská nemocnice LDN

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby u sester

Přerov, kaple u sester

Farní ples

Městský dům Přerov

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)