Přerov, Předmostí

Ekumenická modlitba za město a stát

Milí přátelé v Kristu,

neznám lepší způsob, jak oslavit Státní svátek (17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii), než společnou modlitbou za svět, za náš stát, za společnost, ve které žijeme a jejíhož života se účastníme. Politici ten den pokládají věnce, novináři o tom píšou články, odborníci bilancují… A mnohé lidi tento svátek spíše irituje, protože se začíná podobat oslavám např. Velké říjnové revoluce - velká slova, ale „skutek utek“.

Guadalupe . . .

Rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s Guadalupe, jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě, jelikož na dne 9. prosince připadá památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, jemuž se Panna Maria v Guadalupe zjevila. 12. prosince si pak církev připomíná Pannu Marii Guadalupskou.

Několik základních reálií

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)  („Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945) Dokončení

Zápisky ze Svaté země

Ve Svaté zemi jsem udělal také následující zkušenost. Rád jsem si spoustu věcí plánoval – co bych chtěl za den stihnout, jaká místa navštívit, atd. Ten týden jsem ale nic neplánoval a prostě jen přijímal ty dny tak, jak šly. A byly to moc pěkné dny, plné překvapení. Při jedné večerní procházce jsem například narazil na skupinu Židů, kteří na ulici hráli nějakou muziku, a tak jsem si prostě sedl a poslouchal. Nikam jsem nespěchal, zaposlouchal se a vychutnával si tento pěkný přítomný okamžik.

Po roce opět na Stojanově

Strašně to uteklo! Není to tak dlouho, co jsme se loni loučili v přednáškovém sále velehradského poutního domu Stojanov a už jsme tu zas. Po roce, který uběhl až nečekaně rychle, jsme se opět měli možnost sejít na tak krásném a důležitém poutním místě jako je Velehrad. Letos od 18. do 20. listopadu. 

Světec měsíce - svatá Eulálie a svatá Julie, mučednice

 

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

i když je teprve listopad, přípravy Tříkrálové sbírky 2012 se už rozběhly, a tak je ten správný čas seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky.

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 670 905 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 281 780 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 389 125 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Zápisky ze Svaté země

O významu samotných míst...

Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde něco vykonal a pro nás, poutníky, je zážitek být tam, kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky, kde žil. Místa na Krista ale jenom ukazují...

Úvodník - listopad 2011

Říká se, a je to pravda, že když dva dělají totéž, není to totéž. Stejně tak, když se dva dívají na stejnou věc, nemusí vidět totéž.

Nastává měsíc listopad, podzim se přesunul do fáze charakterizované častějšími dešťovými dny, ponurejším obdobím, chřipkovým nádechem. Člověk by nejraději zalezl za pomyslnou pec a už aby to bylo za mnou i s celou následnou zimou. „Raději nevidět a ještě lépe zaspat,“ může si říci jeden.

Z olomouckého semináře

Milí farníci, zdravím Vás z kněžského semináře, kde jsme v druhé polovině září zahájili nový formační rok. Rád bych zde napsal něco málo o semináři. V současné době jsou v České republice dva semináře, a to v Praze a v Olomouci. V Praze studuje 33 bohoslovců, v Olomouci se ke kněžství připravuje 48 studentů. Na ně dohlíží čtyři představení. Na prvním místě je to rektor, který je hlavním šéfem, řídí chod celého semináře. Na pomoc má vícerektora, který má na starosti spíše personální a praktické záležitosti.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí