Přerov, Předmostí

Po stopách mamutů

V sobotu 7. června jsme se rodiče s dětmi z Církevní mateřské školy v Přerově sešli před ZŠ v Předmostí. Počasí nám přálo – od rána nám svítilo sluníčko, pan děkan nám dal své požehnání na cestu, paní učitelky rozdaly poštolky, které nás celou dobu provázely… a mohlo se vyjít směrem „mamutí stezka“.

Slovo pro každého 2013

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Události let 1945 - 1948

V dnešní části „Událostí“ pokračujeme reakcemi na proces s Jozefem Tisem.

 

Adolf Kajpr se v Katolíku zamýšlí nad slovy, kterými se obžalovaní při bratislavském procesu zaštiťovali. Ti často tvrdili, že všechno, co dělali, bylo v zájmu slovenského národa.

Rok víry očima laika

Vstoupili jsme do roku 2013. V listu Porta fidei jej vyhlásil papež Benedikt XVI. na období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 Rokem víry. Má povzbudit víru praktikujících katolíků i těch, kteří nenavštěvují pravidelně bohoslužby, prostě všech, kteří nepřestávají svěřovat svůj život Pánu.

Služby ve farnosti

Farnost může dobře fungovat jen tehdy, když se najdou lidé ochotní dobrovolně věnovat svůj čas a aktivně se do života farnosti zapojí.

Zápisky ze Svaté země

Neděle 23. 11.

Jako každé správné putování, tak i toto má svůj cíl. Můj pobyt ve Svaté zemi se nezadržitelně blížil ke konci, a tak byl tento den mojí poslední nedělí ve Svaté zemi. Byl to krásný a požehnaný den, plný zážitků, skrze které jsem se mohl s touto zemí začít loučit. Ale pěkně popořádku.

Děkanátní časopis: Slovo pro každého

Římskokatolická farnost Přerov vydává pro celý děkant Přerov od roku 1995 časopis Slovo pro každého.

Vzpomínky se vrací

Vámi uvedený seznam kněží z minulého měsíce vrátil moje vzpomínky do dětství v obci Radslavice a v nich na našeho kněze P. Rafaela Rozsypala, s nímž byl v jeho poslední chvíli nezapomenutelně spojen můj život. Protože jste děkanátní časopis, vzpomínku posílám spolu s fotografií tohoto vzácného člověka, jenž podle mé maminky vykonával i děkanský úřad. (Nevím kdy a kde.)

Stránka pro mládež

Jarní víkend pro ministranty   

Zápisky ze Svaté země

Egypt – Sinaj

Upřímně řečeno, když jsem sem jel, tak mě ani nenapadlo, že se podívám i do Egypta. Ale nejdříve postupně, jak k tomu došlo.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí