Přerov, Předmostí

Vánoční nabídka v prodejně "NA FAŘE"

Milí čtenáři,

v této předvánoční době Vám chceme v naší prodejně nabídnout zboží, aktuální nejen na advent – korpusy, bodce a svíčky pro výrobu adventních věnců, ale také zde máme mnoho pěkného, čím byste mohli udělat radost svým blízkým – ať už knihou, betlémkem či vínem. V nabídce máme také kalendáře na rok 2016, vánoční oplatky, mýdla, různé ozdůbky, velký výběr krásných svíček atd. Věřím, že si zde každý může najít to své.

Jen tak ve stručnosti

 

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Dne 26. 3. 2015 by se dožil 110 let Štěpán kardinál Trochta. Právě k tomuto výročí, vyšel vzpomínkový medailon jeho života a horlivé kněžské a biskupské služby.

Toulky přerovským děkanátem

 Farnost Předmostí

Úvodník - leden 2015

Drazí čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2015 – vše je tedy ještě před námi – všechny radosti i všechny starosti. Proto bych chtěl využít v úvodu tohoto prvního letošního čísla myšlenku jednoho irského novoročního přání:

Do nového roku vám nepřeji, abyste zůstali ušetřeni každého utrpení, ani to, aby vaše další cesta byla samá růže a aby po vaší tváři neskanula žádná slza, abyste nezakusili žádnou bolest - ne nic z toho vám do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost vás činí zralými.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Mons. Josef VRANA, biskup  (1905 – 1987)

Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

ZAMILOVANOST jako duchovní zkušenost

Více informací o knize, kterou naše farnost vydala, najdete dále v článku.

Rosteme ve víře - Desatero

Desatero a Ježíš

 

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí