Přerov, Předmostí

Tábory Přerov

Mládež z farnosti Přerov a okolí organizuje letní tábory. Více informaci nejdete na jejich stránkách: http://taboryprerov.guffoo.cz

Ohlédnutí za XXII. farním plesem okem pořadatele

 

Chci upřímně poděkovat všem, kteří jste si udělali 21. ledna čas a přišli jste. Byli jste skvělí a bylo vidět, že se dobře bavíte. Skupina ROKY opět nezklamala a protáhla naše taneční svaly. Místa na tancování bylo dost, a tak taneční odborníci i my laici jsme mohli ukázat, co v nás je. Všiml jsem si také hojné účasti starší seniorské generace. I vám patří dík. Asi budu muset opět připomenout svým rodičům, že ještě nejsou tak staří, aby na ples nemohli přijít.

Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Generální oprava kaple sv. Jiří

Pro generální opravu kaple sv. Jiří jsme se rozhodli v roce 2011 po dobré zkušenosti s opravou kapličky Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. Tehdy se nám s pomocí dotací podařilo dát na další desetiletí do pořádku jednu z církevních staveb, kterou sice prakticky nevyužíváme, ale je ozdobou náměstí TGM, a z této podařené opravy máme radost.

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 29. května jsme ve farnosti v Předmostí oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. Pečlivě jsme se na ni připravovali, neboť po dlouhé době byl zorganizován i průvod se svátostným Kristem. Vyšli jsme z kostela. Jako první nesli ministranti kříž, za nimi šli muzikanti, kteří doprovázeli náš zpěv, družičky sypaly na cestu kvítky, za nimi následovali ministranti. Uprostřed průvodu nesl pod baldachýnem otec Zdeněk Mlčoch monstranci s přítomným Kristem. Za ním tvořila průvod schola a všichni lidé.

Slovo pro každého 2015

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Vánoční nabídka v prodejně "NA FAŘE"

Milí čtenáři,

v této předvánoční době Vám chceme v naší prodejně nabídnout zboží, aktuální nejen na advent – korpusy, bodce a svíčky pro výrobu adventních věnců, ale také zde máme mnoho pěkného, čím byste mohli udělat radost svým blízkým – ať už knihou, betlémkem či vínem. V nabídce máme také kalendáře na rok 2016, vánoční oplatky, mýdla, různé ozdůbky, velký výběr krásných svíček atd. Věřím, že si zde každý může najít to své.

Jen tak ve stručnosti

 

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Dne 26. 3. 2015 by se dožil 110 let Štěpán kardinál Trochta. Právě k tomuto výročí, vyšel vzpomínkový medailon jeho života a horlivé kněžské a biskupské služby.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí