Ostatní (Různé)

Farní knihovna a prodejna v Přerově

Milí čtenáři, účastníte-li se nedělní mše svaté v kostele sv. Vavřince, která začíná v 9 hodin, můžete pravidelně v ohláškách slyšet pozvání do farní knihovny a prodejny. Ačkoli má farní knihovna a prodejna již mnohaletou tradici, existují farníci, kteří do ní ještě nezavítali. A tak mi dovolte, abych Vás prostřednictvím našeho časopisu zavedla a snad i navnadila k její návštěvě. Je umístěna na faře v Přerově v bočním křídle (po vstupu do farní budovy dveře po levé straně).

Úvodník - prosinec 2011

Vánoce, Vánoce přicházejí …

Z reproduktorů mnoha obchodů se již začaly ozývat vánoční písně a koledy. Spolu s reklamami a slevovými letáky nás informují o tom, že je potřeba se začít připravovat na nadcházející Vánoce: uklidit a vyzdobit byt, napéct cukroví a vánočku, koupit kapra a prskavky, naladit housle a televizi, pořídit hromady dárků a udělat ještě mnoho jiných důležitých činností, abychom Vánoce správně prožili. To je jeden z  přístupů k přípravě na Vánoce.

Guadalupe . . .

Rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s Guadalupe, jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě, jelikož na dne 9. prosince připadá památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, jemuž se Panna Maria v Guadalupe zjevila. 12. prosince si pak církev připomíná Pannu Marii Guadalupskou.

Několik základních reálií

Zápisky ze Svaté země

O významu samotných míst...

Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde něco vykonal a pro nás, poutníky, je zážitek být tam, kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky, kde žil. Místa na Krista ale jenom ukazují...

Úvodník - listopad 2011

Říká se, a je to pravda, že když dva dělají totéž, není to totéž. Stejně tak, když se dva dívají na stejnou věc, nemusí vidět totéž.

Nastává měsíc listopad, podzim se přesunul do fáze charakterizované častějšími dešťovými dny, ponurejším obdobím, chřipkovým nádechem. Člověk by nejraději zalezl za pomyslnou pec a už aby to bylo za mnou i s celou následnou zimou. „Raději nevidět a ještě lépe zaspat,“ může si říci jeden.

Z olomouckého semináře

Milí farníci, zdravím Vás z kněžského semináře, kde jsme v druhé polovině září zahájili nový formační rok. Rád bych zde napsal něco málo o semináři. V současné době jsou v České republice dva semináře, a to v Praze a v Olomouci. V Praze studuje 33 bohoslovců, v Olomouci se ke kněžství připravuje 48 studentů. Na ně dohlíží čtyři představení. Na prvním místě je to rektor, který je hlavním šéfem, řídí chod celého semináře. Na pomoc má vícerektora, který má na starosti spíše personální a praktické záležitosti.

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Statečnost a pomluva Sandro Botticelli - Statečnost  Tentokrát se spolu na chvíli zastavíme u ctnosti statečnosti, další z kardinálních ctností. Jako neřest jsem vybral pomluvu, která sice není přímým opakem statečnosti, ale často je třeba prokázat dost statečnosti, když se musí pomluvě čelit.   Jednou ze základních vlastností lidského života je jeho zranitelnost. Člověk je zranitelný jak tělesně, tak také duševně. Může být zasažen ve své tělesné integritě i ve své přirozenosti.

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

V minulém čísle Slova pro každého jste si mohli přečíst o generální opravě varhan, probíhající od května letošního roku v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Dnes tedy pokračování, nebo lépe - závěr: Varhany byly postaveny v letech 1950/1951 firmou Rieger-Kloss (tehdy Továrna na varhany n. p.) v Krnově. Podle dostupných informací tehdejší administrátor předmostské farnosti ThDr. Alois Otzipka na zakoupení varhan za 696 000 Kčs a další opravy kostela věnoval i své úspory a odškodné za koncentrační tábor.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)