Ostatní (Různé)

Úvodník - duben 2012

Bratři a sestry, stojíme na prahu Velikonoc. Co je na Velikonocích tak důležitého, že se na ně připravujeme čtyřicetidenním postem? Pro většinu lidí v naší společnosti jsou největšími svátky Vánoce, především díky delšímu volnu, a také protože obchodníci mají větší tržby. Velikonoce zůstávají trochu v pozadí. Jsou vnímány jako svátky jara, kdy hlavním z lidových zvyků je, aby chlapci vyšlehali děvčata pomlázkou a dostali za to vejce či nějakou sladkost.

Bible a my 2012

Ve čtvrtek 1. března 2012 se na Biskupské gymnázium v Brně sjelo přes 130 žáků a studentů ze 14 okresů ČR, aby porovnali svoje znalosti Bible v celorepublikovém kole soutěže Bible a my. Také náš přerovský děkanát měl své zástupce, většina jich byla z děkanátu Hranice.

Blahopřání svatému otci Benediktu XVI.

 

Dne 16. dubna letošního roku oslaví současný papež, Benedikt XVI., své 85. narozeniny. K tomuto jubileu
mu ze srdce přejeme mnoho Božího požehnání, darů Ducha svatého, ochranu Matky Boží Panny Marie a pevné zdraví v jeho náročné službě Bohu i lidem.

Ano, dorty dostává i Svatý otec. Tento dostal k loňským narozeninám. Snad k letošnímu jubileu dostane neméně krásný a dobrý.        

Světec měsíce

Milí čtenáři, chtěli bychom „oživit“ naši stálou rubriku Světec měsíce. Proto jsme se rozhodli Vám představit každý měsíc světce, jehož liturgická památka sice nepřipadá na daný měsíc, ale jeho život se více vztahuje k dnešní době, je pro nás aktuálnější. 

Svatá Marie Faustina Kowalska

Vzpomínky se vrací

Vámi uvedený seznam kněží z minulého měsíce vrátil moje vzpomínky do dětství v obci Radslavice a v nich na našeho kněze P. Rafaela Rozsypala, s nímž byl v jeho poslední chvíli nezapomenutelně spojen můj život. Protože jste děkanátní časopis, vzpomínku posílám spolu s fotografií tohoto vzácného člověka, jenž podle mé maminky vykonával i děkanský úřad. (Nevím kdy a kde.)

Zápisky ze Svaté země

Egypt – Sinaj

Upřímně řečeno, když jsem sem jel, tak mě ani nenapadlo, že se podívám i do Egypta. Ale nejdříve postupně, jak k tomu došlo.

Přečetli jsme a doporučujeme

Přelévat moře     Jan Dobraczynsky 

 

Úvodník - březen 2012

 

Apoštol Pavel píše: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná.“ (1Kor 15,17) Kristovu smrt a zmrtvýchvstání si připomínáme o Velikonocích.

Zemřel P. Jan Dobeš

4. února 2012, právě na „kněžskou sobotu“, zemřel na faře ve Svitavách P. Jan Dobeš, na něhož si určitě vzpomínají zejména beňovští farníci. Narodil se 23. září 1931 v Kunštátu. Po odborné škole pracoval jako adjunkt Československých státních statků Svitavy na ředitelství hospodářství Koclířov. Když se rozhodl pro kněžství, získal dálkovým studiem maturitu při bohoslovecké fakultě v Praze v roce 1950 a nastoupil do tamního semináře. Studium bohosloví dokončil v Lito-měřicích a 24. června 1956 byl vysvěcen na kněze.

Rosteme ve víře

        Ctnosti a neřesti – Píle a lenost

Do postního čísla našeho časopisu jsem se rozhodl zařadit ctnost píle a neřest lenosti. Myslím, že v období, kdy se snažíme vybičovat k alespoň trošku nadprůměrnějšímu výkonu ve svém duchovním životě, není na škodu si uvědomit, že jakýkoliv posun k lepšímu v každé oblasti lidského života je úzce spojen s píli a nasazením.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)