Ostatní (Různé)

Sv. Alexius a druhové

Kolem roku 1233 se sedm vážených občanů italské Florencie usídlilo nedaleko města na horu Monte Senario, s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Už dříve se stali členy jednoho mariánského sdružení, které podporovalo sirotky, zajatce, chudé a nemocné. Chtěli zasvětit svůj život Bohu a službě potřebným lidem. Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky.

Přečetli jsme a doporučujeme

Kněžské osobnosti        Jan Graubner

Medailony kněží olomoucké arcidiecéze 20. století

Slovo pro každého 2012

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Úvodník - Leden 2012

Bratři a sestry,

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

rád bych Vám opět v těchto Pozdravech přiblížil dění v semináři.

Na začátku listopadu jsme v semináři slavili přijetí našich devíti bratrů bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Jde o slavnostní obřad, kdy kandidát veřejně před biskupem projeví vůli přijmout svátostné svěcení, aby tak mohl sloužit Bohu a Církvi. K tomuto obřadu přistupují zpravidla bohoslovci v třetím ročníku.

Ve vlkošském chrámu zpíval Moravan

Ve Vlkoši v době adventu a Vánoc sloužil chrám sv. Prokopa nejen věř-cím, ale i ostatním občanům jako koncertní dům. Před Vánocemi s velkým úspěchem vystupovali žáci zdejší hudební školy s pásmem adventních skladeb i koled. Na to, že se připravují ve stísněných prostorách v knihovně budovy školy, byl jejich výkon přijat s velkým potěšením od všech posluchačů zcela zaplněného kostela.

Ctnosti a neřesti - Střídmost a obžerství

Žijeme přece jen jednou. Život musí být intenzivní. Proč bych neměl za svůj krátký život zkusit všechno, co se nabízí?

Na podobných názorech ztroskotali už mnozí. V podstatě to znamená pravý opak štěstí. Člověk se prostě cítí lépe, když si umí zachovat střídmost. Když si nezachovám zdravou míru, zničí mě to a zdaleka to neplatí pouze o pití alkoholu. Jedině zdravá míra mi dává šanci dobře žít, a vlastně vůbec přežít.

Představujeme křesťanská společenství

 

Modlitby svatého růžence

 

Skupinek, které vedou modlitbu růžence, je několik.

 

Společenství křesťanských žen vede v letním období modlitbu růžence v kapli sv. Jiří na Horním náměstí vždy v pondělí v 18 hodin a v měsíci říjnu také ve čtvrtek, rovněž v 18 hodin.

 

K jubileu biskupa Josefa Hrdličky...

Sedmdesátých narozenin se v těchto dnech dožívá olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Příležitost k setkání s ním měli mnohokrát i věřící našeho děkanátu – ať už při řadě bohoslužeb ve farnostech nebo naopak během návštěv olomoucké katedrály. Znát ho ale můžeme i jinak: prostřednictvím jeho knih, překladů poezie či písní, k nimž složil texty.

 

P. Josef Tomčík, farář z Penčic

V  čísle 4 ročníku 2010 jsme uveřejnili vzpomínku na patera Josefa Tomčíka, kterou nám zaslal pan Miloslav Šváček z Penčic. Dnes bychom chtěli ve vzpomínkách pokračovat krátkou příhodou, kterou nám připravila paní Zdeňka Mollinová podle publikace: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945 – 1989. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007, s. 68.


Petr a Pavlína Kourovi:  České vánoce, Praha 2000, str. 240 – 241:

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)