Ostatní (Různé)

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Tradice

 

Pojem Tradice

V minulých dílech jsme se soustředili na Písmo. Doufám, že nikoho nepřekvapím, když uvedu, že písemnému záznamu knih, hlavně SZ, předcházelo ústní předávání z generace na generaci. A to není nic jiného než tradice - z latinského traditio – podání (ústní).

Slovo z Charity

 

 

Milé sestry a bratři,

Nezvykle rušné léto v Rokytnici u Přerova

O letních měsících se říká, že jde o okurkovou sezonu. Děti mají prázdniny, zrovna jako politikové, v divadlech se nehraje a i další resorty si užívají zasloužené volno. Jinak je tomu v naší farnosti. Už od loňského roku probíhá u nás rozsáhlá oprava fary, která se střídá s úklidem. Na skládku se vyvezlo několik vleček harampádí. Kovového odpadu již bylo předáno do sběru přes 1000 kg. Poslední velká brigáda proběhla 1. srpna a již zase nastoupili zedníci k opravě štítů a komínů před kompletní rekonstrukcí střechy.

Z prodejny "Na faře"

Tip vyloženě dívčí

…aneb čtení pro dobu dospívání

Křesťanský časopis IN pro dívky má rubriku, ve které se snaží poctivě odpovídat na otázky, které mu čtenářky posílají. Na základě této rubriky vznikl deník s okruhy témat, které se dívčího světa dotýkají.

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Ve dnech 15. - 20. 8. 2017 se v Olomouci konalo Celostátní setkání mládeže, kde se sešlo přibližně 6 500 mladých křesťanů ze všech koutů České republiky. Díky bohatému programu se mohli účastníci nejen seznámit s novými lidmi, ale také si prohlédnout kláštery, poslechnout zajímavé přednášky, pomodlit se ve společenství mladých lidí nebo ve skupinkách diskutovat o víře.

Z Teologického konviktu v Olomouci

Jmenuji se Václav Slivka a pocházím z Přerova. V letošním roce jsem úspěšně dokončil bakalářské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Protože jsem po celou dobu studia pociťoval stále více a více povolání ke kněžství, rozhodl jsem se nepokračovat na inženýra a podal jsem si přihlášku do Teologického konviktu. Teologický konvikt je společenství, v němž uchazeč o kněžství během roku rozlišuje své povolání, poznává lépe sám sebe a také se připravuje na studium na fakultě.

Stránka pro mládež

Farní tábor Pístovice

 

Rozhovory

Milí čtenáři, doba prázdnin s sebou již tradičně přináší nejen chvíle klidu a dovolených, ale také změny duchovních ve farnostech. Jak již jistě víte, do farností Horní Moštěnice, Beňov a Stará Ves u Přerova byl po P. Marku Glacovi ustanoven nový farář, otec Zdeněk Pospíšilík. Jako vždy jsme ho požádali, aby nám o sobě stručně něco pověděl. Své představení pojal opravdu stručně.

P. Mgr Zdeněk Pospíšilík

Jen tak ve stručnosti

Nový školní rok

Úvodník - červenec/srpen 2017

Milí čtenáři našeho časopisu,

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)