Ostatní (Různé)

Biskupské svěcení

Biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava. Všichni věřící jsou podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera na svěcení srdečně zváni. Zároveň vyjadřuje poděkování všem, kdo se za volbu nového pomocného biskupa modlili.

Spolčo mladých

Po prožití Celostátního setkání mládeže v Olomouci nemálo z nás zakusilo potřebu místa, kde se můžeme potkávat a být součástí něčeho většího i v průběhu roku. Navíc skupina mladých se v Přerově nebývale rozrostla, stávající skupinky jsou uzavřené, a přestože si neustále lichotíme, že jsme mládež děkanátu, mladých z okolních obcí, kteří nejsou v podstatě Přerováci, je opravdu málo. Kdo pak nepatří do žádné ze skupin, cítí se trochu jako drobek mezi koláči, sedí sám mezi skupinami, které ho nepřijmou a neví. Sám jsem se cítil stejně.

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Milý čtenáři,

Drakiáda

První říjnové (a také velmi větrné a prosluněné) odpoledne jsme se všichni společně mohli účastnit velké, nebála bych se říct, že i historicky největší akce pouštění draků u Hvězdárny. Jedinou nutností tohoto společně stráveného času bylo vlastnit draka, ať už koupeného, nebo vlastnoručně vyrobeného.

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Děkuji všem, kdo finančně podporují opravu kaple sv. Jiří na Horním náměstí. Při poslední sbírce se na tento účel vybralo 26.051,- Kč. Několik farníků nám také předalo finanční dary osobně. Díky tomu teď máme vybráno už 91.170,- Kč. Celkové náklady na dokončení opravy kaple odhaduji na 250.000,- Kč.

Přečetli jsme a doporučujeme

 

    Do boje s růžencem, aneb jak se porazit a přitom vyhrát

Štěpán Smolen

Úvodník - září 2017

Jistě jste také něco zažili během prázdnin a dovolených. Vlastně neustále má člověk nějaké zážitky. Stále něco prožíváme, ovládají nás různé pocity a nálady, něco se děje. Ano, některé zážitky jsou silné či výjimečné, jiné jsou takové všední či nenápadné. Někdy je těch zážitků až moc, že si je člověk ani nestihne pořádně užít nebo že mu pak každodenní život připadá až prázdný.

Přečetli jsme a doporučujeme

O marnotratném otci         Angelo Scarano

Světec měsíce

Blahoslavená Maria Troncatti

Salesiánská misionářka v Ekvádoru 

Maria Troncatti se narodila 16. února 1883 v Corteno Golgi v provincii Brescia (Sever Itálie). Rodina byla početná. Doma jako všichni horalé chovali krávy a starali se o pole. V rodině vládl pokoj a vroucí láska. Maria se musela starat o své mladší sourozence a práce na venkově bylo hodně. V ovzduší práce a rodinného štěstí se pomalu stávala zralou křesťanskou osobností.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Tradice

 

Pojem Tradice

V minulých dílech jsme se soustředili na Písmo. Doufám, že nikoho nepřekvapím, když uvedu, že písemnému záznamu knih, hlavně SZ, předcházelo ústní předávání z generace na generaci. A to není nic jiného než tradice - z latinského traditio – podání (ústní).

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)