Ostatní (Různé)

Ve Vlkoši jsme zakončili školní rok

V předvečer svátku svatých Petra a Pavla jsme měli slavnou mši svatou, kterou celebroval vzácný host - otec Petr Bulvas z Olomouce. Přišly nejen děti z náboženství, ale i jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Děkovali jsme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechno, co jsme mohli prožít a naučit se nejen ve škole, ale i v náboženství, za to, že jsme směli poznávat Boha jako dobrého Otce, který chce, abychom i my byli dobří, jak nám také připomněl v promluvě otec Petr. Mši svatou zpěvem doprovázela naše schola a děti byly zapojené do čtení, přímluv i nesení darů.

Přečetli jsme a doporučujeme

Kam jdeme?                                    Jan Rybář 

 

Uvedení do křesťanství, Fejetony

Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v Brně v dělnické rodině. Tatínek byl soustružníkem kovu, maminka pracovala na poště. Mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Po skončení 2. světové války, ve svých čtrnácti letech, 1. září 1945, nastoupil na jezuitské gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil v roce 1949 do noviciátu jezuitského řádu.

Světec měsíce

Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice

Francouzská řeholnice, mystička

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 2. část

Listy z vězení

Do tohoto souboru Pavlových listů patří dopisy: Filipanům, Efesanům, Kolosanům a Filemonovi Jejich společnou charakteristikou jsou zmínky o tom, že se Pavel nachází ve vězení – pravděpodobně v Římě.

List Filipanům (Fp)

Slovo z Charity

Co je nového v  centru Lačo jilo – Dobré srdce?

Moje stanovisko k islámu

Již za hluboké totality jsem si kladl rovnítko mezi islám, komunismus a nacismus. Podobně jako komunismus a nacismus je islám spíše ideologie než náboženství. Protože prý je mladší než křesťanství, je dokonalejší, ovšem tím, že neuznává Ježíše, jako Božího syna potom platí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ a zcela jasně to říká i evangelista Jan a najdete to i na dalších místech v Novém zákoně. Protože Mohamed působil až v šestém století, považuji tato zjištění za podstatná. Podobné nevyčítám ani buddhismu, ani hinduismu.

O křesťanské akademii

Milí čtenáři,

před třemi roky (2014) jsem se v listopadovém čísle tohoto časopisu zabýval historií vzniku Křesťanské akademie, od prvních akademických týdnů organizovaných P. PhDr. Metodějem Habáněm OP za první republiky, přes jejich exilové pokračování PhDr. Vladimíra Neuwirtha v Hünfeldu u Fuldy v SRN, až po založení České křesťanské akademie Prof. ThDr. Josefem Zvěřinou v Praze na začátku r. 1990. Dnes bych rád navázal pohledem na rozvíjení činnosti Křesťanské akademie v Přerově.

Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

 

Z Probouzení broučků v Pavlovicích

Víte, jaké je tajné přání snad všech dospělých? Dlouhý spánek. Broučci si ho letos mohli užít skutečně naplno. Už už jsme mysleli, že je půjdeme probudit, ale v den naplánované akce nám počasí dalo jasně najevo, že je ještě příliš brzo, a že do toho mrazu a sněhu žádné broučky budit nemáme. 

Mateřská škola sv. Josefa

Doba velikonoční se chýlí ke konci. V naší Mateřské škole svatého Josefa v Kojetíně znělo při každodenním vítání radostné ,,Aleluja“ a ,,Vesel se Nebes Královno“. Prožívali jsme společně radost ze vzkříšení. Děti se také dozvěděly o velkém Božím Milosrdenství.

V měsíci květnu jsme oslavovali Pannu Marii.

Děti pilně nacvičovaly také pásmo pro maminky. Největší odměnou byla radost maminek a babiček, které přišly na besídku, aby společně s dětmi prožily Den matek v MŠ.

Stránka pro mládež

Den rodin v Čekyni

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)